8.4 Oppilashuoltosuunnitelmat

Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet

Opetussuunnitelma tulee oppilashuollon osalta laatia yhteistyössä kunnan sosiaali- ja terveydenhuollon tehtäviä hoitavien viranomaisten kanssa[1]. Oppilaille järjestetään mahdollisuus osallistua opetussuunnitelman ja siihen liittyvien suunnitelmien sekä koulun järjestyssäännön valmisteluun. Koulun oppilaskuntaa kuullaan ennen näiden suunnitelmien ja määräysten vahvistamista.[2] Valmistelutyössä tehdään yhteistyötä huoltajien ja tarvittaessa myös muiden viranomaisten ja yhteistyökumppaneiden kanssa.

 

Paikallisella tasolla oppilashuollon suunnitelmien kokonaisuus muodostuu kolmesta suunnitelmasta, jotka yhdessä ohjaavat oppilashuollon suunnittelua ja toteutusta. Suunnitelmat valmistellaan monialaisessa yhteistyössä. Suunnitelmat ovat:

  • lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma, johon kirjataan oppilashuoltoa koskeva osuus[3]
  • paikalliseen opetussuunnitelmaan sisältyvä kuvaus oppilashuollosta[4]
  • koulukohtainen oppilashuoltosuunnitelma[5].

 

Lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma sekä muut kunnan lasten ja nuorten hyvinvointia ja turvallisuutta koskevat linjaukset otetaan huomioon valmisteltaessa paikallisen opetussuunnitelman oppilashuoltoa koskevaa osuutta sekä koulukohtaisia oppilashuoltosuunnitelmia.


[1] Perusopetuslaki 15 § 2 mom. (477/2003)

[2] Perusopetuslaki 47 a § 1 ja 3 mom. (1267/2013)

[3] Oppilas- ja opiskelijahuoltolaki 12 § ja lastensuojelulaki (417/2007) 12 § 1 mom.

[4] Perusopetuslaki 14 § 2 mom. (477/2003)

[5] Oppilas- ja opiskelijahuoltolaki 13 §

[144] Laki oppilas- ja opiskelijahuoltolain muuttamisesta 1501/2016
[146] Laki oppilas- ja opiskelijahuoltolain muuttamisesta 1501/2016, 13§ 1 mom

Kunnan OPS-sisältö

Kuhmoisten yhtenäiskoulun oppilashuoltosuunnitelmaan sisältyy oppilashuollon kokonaistarve ja
käytettävissä olevat oppilashuoltopalvelut, yhteisöllinen oppilashuolto ja sen toimintatavat,
yksilökohtaisen oppilashuollon järjestäminen, oppilashuollon yhteistyön järjestäminen oppilaiden ja
heidän huoltajiensa kanssa sekä oppilashuoltosuunnitelman toteuttaminen ja seuraaminen
(omavalvonta).

Oppilashuoltosuunnitelman sisältöä voidaan täsmentää verkossa olevassa oppilashuollon
palveluvalikossa, josta löytyy yhteisesti sovitut menettelytavat eri tilanteissa. Perustiedot
yhtenäiskoulun kyseisen vuoden oppilashuollon toteuttamisesta kirjataan lukuvuosisuunnitelmaan.


Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä