12.3 Vieraiden kielten vapaaehtoiset ja valinnaiset oppimäärät (muut kuin A2 ja B2-kielet)

Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet

Vieraiden kielten osalta näissä perusteissa on määritelty A2- ja B2-kielinä opetettavien vapaaehtoisten ja valinnaisten kielten tavoitteet ja keskeiset sisällöt. Mahdollisista muista valinnaisista kielistä sekä niiden tavoitteista ja sisällöistä päätetään paikallisessa opetussuunnitelmassa.

Vapaaehtoisen A-kielen (A2-kieli) laajuus on vähintään 12 vuosiviikkotuntia. Opetuksen järjestämiseen voidaan käyttää valinnaisiin aineisiin varattuja vuosiviikkotunteja sekä perusopetuksen vähimmäistuntimäärän ylittäviä vuosiviikkotunteja. Mikäli A2-kieli on toinen kotimainen kieli, käytetään sen opetuksen järjestämiseen B1-kielelle varatut vuosiviikkotunnit. Vapaaehtoisen A-kielen vuosiviikkotunnit jaetaan vuosiluokille opetuksen järjestäjän päättämällä tavalla. Tavoitteet ja päättöarvioinnin kriteeritovat samat kuin kaikille yhteisessä A-kielessä.

Valinnaisen B-kielen (B-kieli) laajuus on vähintään neljä vuosiviikkotuntia.

Kunnan OPS-sisältö

Vieraiden kielten vapaaehtoiset ja valinnaiset oppimäärät

Kunnan kieliohjelman mukaisesti kaikille peruskoululaisille tarjotaan vapaaehtoisena A2 kielenä joko saksaa tai venäjää. A2 kielen opiskelu alkaa 4. vuosiluokalla. Alkavan A2 kielen ryhmän minimikoko on 7 oppilasta, sivistystoimenjohtajan päätöksellä minimikoko on 6 oppilasta ja sivistyslautakunnan päätöksellä tätä pienemmät ryhmät.


A2 kielenä tarjottavien vieraiden kielten yleiset tavoitteet ja sisällöt on määritelty luvussa 14.4.3 
https://peda.net/opetussuunnitelma/ksops/kuhmoinen-ops/luku14/14-4_oppiaineet/14-4-3_vieraat-kielet/muu-a-kieli

Valinnaisina B2 kielinä tarjotaan venäjää ja ranskaa, ja kieltä opiskellaan kaksi vuosiviikkotuntia (2vvh) 8. ja 9. luokalla. Ryhmän koko määräytyy valinnaissainetarjottimen toteutuksen yhteydessä resurssien mukaisesti. 
B2-kielen yleiset tavoitteet on kuvattu luvussa 15.4.3
https://peda.net/opetussuunnitelma/ksops/kuhmoinen-ops/luku15/15-4_oppiaineet/15-4-3_vieraat-kielet/b2-kieli/8Nimi Laajuus Tavoite Sisältö Arviointi

Ranska B2-kieli

2 vvh
8 ja 9 lk
B2-kielen yleiset tavoitteet on kuvattu luvussa 15.4.3 Tutustutaan ranskankieliseen maailmaan kansainvälisen kaveriporukan matkassa. Opit tervehtimään, kysymään vointia, kertomaan perheestä, tilaamaan ravintolassa jne. Tutustut Bretagnen maakuntaan, Pariisiin sekä Brysseliin Belgiassa. Numeerinen arviointi
Venäjä
B2-kieli
2 vvh 8 ja 9 lk B2-kielen yleiset tavoitteet on kuvattu luvussa 15.4.3 Tutustutaan venäjänkieliseen maailmaan, kieleen ja kulttuuriin. Opitaan kyrilliset kirjaimet sekä kertomaan perheestä, harrastuksista ja arkielämästä yms. venäjäksi. Maantuntemusosio keskittyy Pietariin ja Moskovaan. Numeerinen arviointi

 

 

Koulujen omat suunnitelmat

Mahdolliset koulukohtaiset täydennykset kirjataan koulukohtaiseen toimintasuunnitelmaan.

Tähän linkki koulun toimintasuunnitelmaan vastaavaan kohtaan.

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä