12.1 Taide- ja taitoaineiden valinnaiset tunnit

Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet

Valtioneuvoston asetuksessa vuosiluokille 1-6 ja vuosiluokille 7-9 osoitetaan kullekin taide- ja taitoaineelle (musiikki, kuvataide, käsityö, liikunta, kotitalous) kaikille yhteisen opetuksen vähimmäistuntimäärä. Lisäksi näiden oppiaineiden opetukseen osoitetaan 1-6 vuosiluokille yhteensä kuusi vuosiviikkotuntia ja vuosiluokille 7−9 yhteensä viisi vuosiviikkotuntia, joista tuntijaossa käytetään nimeä taide- ja taitoaineiden valinnaiset. Valinnaisten tuntien käytöstä päätöksen tekee opetuksen järjestäjä.

Taide- ja taitoaineiden valinnaisiin osoitetut vuosiviikkotunnit voidaan paikallisessa opetussuunnitelmassa jakaa musiikin, kuvataiteen, käsityön, liikunnan ja kotitalouden kesken opetuksen järjestäjän päättämällä tavalla. Vaihtoehtoisesti vuosiviikkotunnit tai osa niistä voidaan osoittaa oppilaiden valittaviksi. Valinnaisia tunteja voidaan käyttää painotetun opetuksen järjestämiseen, mikäli paikallisessa opetussuunnitelmassa painotetaan joitakin taide- ja taitoaineita tai niistä muodostettua oppiainekokonaisuutta.

Taide- ja taitoaineiden oppimäärät muodostuvat oppiaineen vähimmäistuntimäärästä ja mahdollisista taide- ja taitoaineiden valinnaisista tunneista. Taide- ja taitoaineiden tunnit arvioidaan osana yhteisinä oppiaineina opetettavien taide- ja taitoaineiden oppimääriä, eikä niistä anneta erillisiä arvioita perusopetuksessa käytettävissä todistuksissa.

Kunnan OPS-sisältö

Opetuksen järjestäjä päättää valinnaisuudesta opetuksessa siten, että tarjonta toteuttaa perusopetukselle asetettuja tavoitteita ja vastaa oppilaiden tarpeisiin.

Perusopetuksen tuntijaon mukaan taide- ja taitoaineiden valinnaisia kursseja on luokilla 1-6 yhteensä vähintään kuusi (6) vuosiviikkotuntia ja luokilla 7-9 vähintään viisi (5) vuosiviikkotuntia.

Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteiden mukaan taide- ja taitoaineiden valinnaisiin osoitetut vuosiviikkotunnit voidaan paikallisessa opetussuunnitelmassa jakaa musiikin, kuvataiteen, käsityön, liikunnan ja kotitalouden kesken opetuksen järjestäjän päättämällä tavalla. Vaihtoehtoisesti vuosiviikkotunnit tai osa niistä voidaan osoittaa oppilaiden valittaviksi taide- ja taitoaineiden opinnoiksi, jotka syventävät oppilaan osaamista.

Vuosiluokilla 1-7 taide- ja taitoaineiden valinnaiset tunnit kuuluvat ko. oppiaineiden yhteisiin tunteihin. Vuosiluokilla 8-9 taide- ja taitoaineiden valinnaiset tunnit on merkitty tuntijakoon ja ne toteutetaan lukuvuosittain kaksoistunteina vaihtoperiaatteella. 

Taide ja taitoaineiden valinnaiset tunnit ovat osa yhteisinä oppiaineina opetettavien taide- ja taitoaineiden oppimääriä ja ne myös arvioidaan osana niiden opetusta.


LIIKUNTA:
Syventävä liikunta 2vvt
- 5. ja 9. luokka
- Syvennetään 5. ja 9. luokkien liikunnan vuosiluokkakohtaisia sisältöjä. 

MUSIIKKI:
Syventävä musiikki 1 vvt
- 4. luokka
- Syvennetään 4. luokan musiikin vuosiluokkakohtaista sisältöä. 


KUVATAIDE:

Syventävä kuvataide 3 vvt
- 1. ja 3. ja 6. luokka
- Syvennetään 1. , 3. ja 6. luokkien kuvataiteen vuosiluokkakohtaisia sisältöjä.

KOTITALOUS:

Kotitalous syventävä 2 vvt 
- 8. ja 9. luokka 
- Syvennetään 7. luokan kotitalouden vuosiluokkakohtaista sisältöä. 


KÄSITYÖ 3 vvh
- 6. ja 7. ja 8. luokka
Syvennetään 6. ja 7. luokkien käsityön vuosiluokkakohtaisia sisältöjä. Sisältöjen painotusta voidaan kohdentaa lukuvuosittain. Koulujen omat suunnitelmat

Mahdolliset koulukohtaiset täydennykset kirjataan koulukohtaiseen toimintasuunnitelmaan.

Tähän linkki koulun toimintasuunnitelmaan vastaavaan kohtaan.

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä