Konneveden kunnan esiopetussuunnitelma

Esiopetuksen OPS

Perusteet
Näille sivuille on rakennettu vuoden 2014 perusteiden mukainen pohja esiopetuksen paikallisen opetussuunnitelman laadintaa varten. Paikallinen opetussuunnitelmatyö on toteutettu esiopettajien yhteistyönä vuoden 2015 ja kevään 2016 aikana.


Työskentelyvaihe
Työskentelyvaiheessa valtakunnallisen perustetekstin loppuun on lisätty paikalliset painotukset. Tässä vaiheessa kaikilla Konneveden opettajilla on ollut mahdollisuus kommentoida esiopsin prosessia ja sisältöä. Huoltajilla ja kaikilla asiasta kiinnostuneilla kuntalaisilla on ollut mahdollisuus kommentoida esiopetussuunnitelmaa noin kuukauden ajan ennen viimeistelyvaihetta.

Viimeistelyvaihe
Viimeistelyvaiheessa kysymyksistä ja ehdotuksista on koottu lopullinen paikallinen opetussuunnitelma. Osa valtakunnallisesta tekstistä on sisällytetty paikalliseen opetussuunnitelmaan sellaisenaan. Pedanetissa tekstien, kenttien ja sivujen paikkoja on helppo siirrellä. Tästä syystä esiopetussuunnitelmaa on helppo päivittää ja näin siitä syntyy elävä asiakirja, joka täydentyy ja muuttuu tarvittaessa.

Tukimateriaali
Viimeistelyvaiheessa mukaan on mahdollista liittää myös tukiaineistoa linkkeinä tai dokumentteina. Myös koulukohtaisia painotuksia on mahdollista lisätä erillisiin sisältölaatikoihin, mikäli tarvetta ilmenee.

Jatkuva prosessi
Keskeisenä ajatuksena on, että käytössä on jatkuvasti työversio, jota päivitetään lukuvuoden aikana. Sen lisäksi käytössä on voimassa oleva versio, joka on paikallisesti hyväksytty ja sen jälkeen lukittu. Voimassa olevista versioista muodostuu hiljalleen arkisto, josta aikaisempien lukuvuosien versiot tarvittaessa löytyvät. Näin opetussuunnitelman päivittämisestä syntyy oikeasti jatkuva prosessi.

Uusi esiopetussuunnitelma otetaan käyttöön 1.8.2016

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä