Konneveden kunnan opetussuunnitelmatyö

Konneveden perusopetuksen opetussuunnitelman laadinta

Opetussuunnitelman työversio on luotu Keski-Suomen osaavassa kaikille kunnille pohjaksi, johon on liitetty Opetushallituksen hyväksymät opetussuunnitelman perusteet.
Jokainen kunta on työstänyt oman kunnallisen osuuden itse.
Työhön ovat osallistuneet kaikki sivistystoimen henkilöt ja mukaan ideoimaan ja kehittämään on pyritty saamaan kaikki kuntalaiset (oppilaat, huoltajat, sidosryhmät ja kaikki kiinnostuneet).

Perusteet
Näille sivuille on rakennettu vuoden 2014 perusteiden mukainen pohja perusopetuksen paikallisen opetussuunnitelman laadintaa varten. Paikallinen opetussuunnitelmatyö on toteutettu opettajien yhteistyönä vuoden 2015 ja kevään 2016 aikana.


Työskentelyvaihe
Työskentelyvaiheessa valtakunnallisen perustetekstin loppuun on lisätty paikalliset painotukset. Tässä vaiheessa kaikilla Konneveden opettajilla on ollut mahdollisuus kommentoida opetussuunnitelman prosessia ja sisältöä. Huoltajilla ja kaikilla asiasta kiinnostuneilla kuntalaisilla on ollut mahdollisuus kommentoida opetussuunnitelmaa noin kuukauden ajan ennen viimeistelyvaihetta.

Viimeistelyvaihe
Viimeistelyvaiheessa kysymyksistä ja ehdotuksista on koottu lopullinen paikallinen opetussuunnitelma. Valtakunnallinen perusteteksti on sisällytetty paikalliseen opetussuunnitelmaan sellaisenaan. Pedanetissa tekstien, kenttien ja sivujen paikkoja on helppo siirrellä. Tästä syystä opetussuunnitelmaa on helppo päivittää ja näin siitä syntyy elävä asiakirja, joka täydentyy ja muuttuu tarvittaessa.

Tukimateriaali
Viimeistelyvaiheessa mukaan on mahdollista liittää myös tukiaineistoa linkkeinä tai dokumentteina. Myös koulukohtaisia painotuksia on mahdollista lisätä erillisiin sisältölaatikoihin, mikäli tarvetta ilmenee.

Jatkuva prosessi
Keskeisenä ajatuksena on, että käytössä on jatkuvasti työversio, jota päivitetään lukuvuoden aikana. Sen lisäksi käytössä on voimassa oleva versio, joka on paikallisesti hyväksytty ja sen jälkeen lukittu. Voimassa olevista versioista muodostuu hiljalleen arkisto, josta aikaisempien lukuvuosien versiot tarvittaessa löytyvät. Näin opetussuunnitelman päivittämisestä syntyy oikeasti jatkuva prosessi.

Uusi opetussuunnitelma otetaan vuosiluokkien 1-6 osalta käyttöön 1.8.2016.Kuitenkin 1.8.2016 alkavana lukuvuonna kuudennella vuosiluokalla opetetaan ympäristöopin asemesta biologiaa ja maantietoa sekä fysiikkaa ja kemiaa vuonna 2001 annetun valtioneuvoston asetuksen ja sen mukaisesti laaditun opetussuunnitelman mukaisesti. Vuosiluokkien 7–9 osalta uuden opetussuunnitelman käyttöönotto tapahtuu porrastetusti vuosina 2017, 2018 ja 2019.

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä