LUKU 4 YHTENÄISEN PERUSOPETUKSEN TOIMINTAKULTTUURI

Kunnan OPS-sisältö

Toimintakulttuurin kehittämistä ohjaavien periaatteiden pohdinta on keskeinen osa opetussuunnitelmatyötä ja samalla toiminnan jatkuvaa kehittämistä edistävä tekijä. Paikallisesti on päätetty, miten oppilaat ja huoltajat osallistuvat toimintakulttuurin kehittämiseen sekä mitä muuta yhteistyötä ja keiden toimijoiden kanssa tehdään toimintakulttuurin kehittämiseksi. Oppilaat osallistuvat toimintakulttuurin kehittämiseen ja arvioimiseen oppilaskuntatoiminnan kanssa. Huoltajat ja sidosryhmät osallistuvat vanhempaintoimikunnissa, vanhempainilloissa ja laaja-alaisissa sidosryhmäpalavereissa. Koulun henkilökunta kehittää ja arvioi kokouksissa ja palavereissa. Suunnittelussa on kiinnitetty huomiota myös toimintakulttuurin jatkuvuuteen esiopetuksesta perusopetukseen ja perusopetuksen eri vaiheissa.

Toteuttamista ohjaavat tavat päätetään lukuvuosittain koulun vuosisuunnitelmassa.


Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä