5.2 Yhteistyö huoltajan kanssa tuen aikana

Tuen mahdollisuus ja periaatteet

Opetus ja kasvatus tulee järjestää yhteistyössä huoltajien kanssa siten, että jokainen lapsi saa oman kehitystasonsa ja tarpeidensa mukaista opetusta, ohjausta ja tukea[1]. Kun lapsella on tuen tarvetta, huoltajan kanssa tehtävän yhteistyön merkitys korostuu. Esiopetuksen henkilöstön tulee tuntea säädökset ja määräykset, jotka liittyvät huoltajan kanssa tehtävään yhteistyöhön lapsen tukeen liittyvissä asioissa. Kaikille huoltajille on hyvä kertoa tuen mahdollisuudesta ja sen keskeisistä periaatteista. Lapset osallistuvat yhteistyöhön tarkoituksenmukaisella, heille sopivalla tavalla.

[1] Valtioneuvoston asetus (422/2012)

Tuen ja oppilashuollon ero

Esiopetuksen henkilöstön on tärkeää olla yhteydessä huoltajaan heti, kun lapsella ilmenee kehityksen tai oppimisen ongelmia tai hänen hyvinvointinsa on vaarantumassa. Huoltajalle annetaan riittävästi tietoa esimerkiksi lasta koskevien asioiden käsittelystä, tietojen saannista ja niiden luovuttamisesta sekä salassapidosta. Huoltajaa kannustetaan tukemaan osaltaan lastaan tavoitteiden saavuttamisessa. Tavoitteena on toimia yhteisymmärryksessä lapsen ja huoltajan kanssa. Huoltajien on hyvä tietää, että he tai lapsi eivät voi kieltäytyä kasvun ja oppimisen tuen vastaanottamisesta, eikä heidän suostumustaan tarvita tuen tarpeen arviointiin ja tuen suunnitteluun. Lapsi voi tarvita myös yksilökohtaisen oppilashuollon tukea. Tämä perustuu vapaaehtoisuuteen ja edellyttää huoltajan suostumusta (katso luku 6 Oppilashuolto).

Luhangan kunnan opetussuunnitelmaratkaisut

Kasvun ja tuen perustana esiopetuksessa ovat yhdessä huoltajien kanssa sovitut, perusturvallisuutta ja hyvinvointia ylläpitävät tavoitteet, jotka tukevat lapsen kokonaisvaltaista kasvua.

Kun lapsen kehityksestä herää huoli, asia otetaan huoltajien kanssa puheeksi. Dialogisessa keskustelussa pyritään löytämään yhteinen ymmärrys lapsen tuen tarpeista ja tuen järjestämisestä.

Lapsen saadessa tehostettua tukea, myös kasvatuskumppanuus on tehostettua, jolloin yhteistyö huoltajien ja tarvittavien asiantuntijoiden kanssa on suunniteltua ja tiivistä. Tavoitteita, toimintatapoja ja tuen tarvetta arvioidaan säännöllisesti sovitun suunnitelman mukaisesti.

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä