Perusopetuksessa käytettävät todistukset ja todistusmerkinnät

Perusopetuksessa käytettävät todistukset ovat:

  1. Lukuvuositodistus
  2. Välitodistus
  3. Erotodistus
  4. Päättötodistus

Opetuksen järjestäjä päättää todistusten ulkoasusta.