Äänekosken perusopetuksen ohjaussuunnitelma

Äänekosken perusopetuksen ohjaussuunnitelma

Äänekosken perusopetuksessa on laadittu yhteinen ohjaussuunnitelma osana opetussuunnitelmaprosessia. Ohjaussuunnitelmassa kuvataan valtakunnallisissa perusteissa määritellyt asiat ja ne on otsikoitu Äänekosken ohjaussuunnitelmaan seuraavasti: ohjaustyön periaatteet, ohjaus Äänekosken kouluissa, kouluhyvinvointi Äänekoskella ja ohjauksen arviointi Opetushallituksen Hyvän ohjauksen kriteerien perusteella.

Ohjaussuunnitelma on perusopetuksen yhteinen täydennettynä koulukohtaisilla osioilla. Koulut laativat omat ohjaussuunnitelmansa lukuvuoden 2016-2017 aikana. Ohjaussuunnitelmat on tarkoitettu ohjauksen työvälineiksi kouluihin sekä kodin ja koulun välisen yhteistyön välineeksi.

Äänekosken perusopetuksen ohjaussuunnitelmassa koulukohtaiset osiot nivoutuvat kiinteäksi osaksi yhteistä ohjauksen suunnitelmaa. Koulukohtaisia tai koulualueittain täydennettäviä osiota on seuraavissa ohjaussuunnitelman luvuissa:
 • 1.1 Kodin ja koulun ohjausyhteistyö (kappaleen loppuosa Koulukohtainen yhteistyö kodin kanssa)
 • 1.2 Linkki koulukohtaiseen oppilashuoltosuunnitelmaan
 • 2. Ohjaus Äänekosken kouluissa (viimeinen kappale)
 • 2.1 Ohjauksen toimijat: tarkastelkaa osioita koulukohtaisesti
 • 2.1.1 Opinto-ohjaajan ohjauksen vuosikello: vuosiluokilla 7-9 / yläkoulut koulukohtainen, vuosiluokilla 1-6 ei välttämätön
 • 2.2.1. Ohjaus alakoulusta yläkouluun: koulualueittain yhteiset (Telakka/Asema/Koivisto/Sumiainen/Honkola/Hietama/Konginkangas) (Koulunmäen yhtenäiskoulu)
 • 2.2.2 Ohjaus Telakkakadun koulussa (Täysin koulukohtainen kappale)
 • 2.2.3 Ohjaus yläkoulusta toiselle asteelle: koulualueittain yhteiset (Telakka/Asema/Koivisto/Sumiainen/Honkola/Hietama/Konginkangas) (Koulunmäen yhtenäiskoulu)
 • 3. Kouluhyvinvointi Äänekoskella
 • 3.1 Oppilaiden osallisuuden vahvistaminen
 • 3.2 Koulukohtaiset linkit koulun sääntöihin ja kurinpidollisiin toimenpiteisiin
 • 3.3 Kiusaamiseen puuttumisen malli (tarvittaessa muokkaaminen koulukohtaisesti)
 • 3.4 Puuttumisen portaat Telakkakadun koulussa (muokkaus koulukohtaisesti)
Ohjaussuunnitelman luvut 3. Kouluhyvinvointi Äänekoskella ja 3.1 Oppilaiden osallisuuden vahvistaminen ovat vain otsikkotasolla suunnitelmassa ja näin ollen koulukohtaisesti täydennettävissä. Nämä luvut ovat Telakkakadun koululla vielä työstössä.

Äänekosken perusopetuksen ohjaussuunnitelmamallina on Telakkakadun koulun ohjaussuunnitelma, joka löytyy oheisista linkeistä sekä doc-, rtf- sekä pdf-muodoissa. Tämän mallin avulla ja edellä esitellyt koulukohtaiset osiot täydennettynä luodaan Äänekosken perusopetuksen kouluille omat ohjaussuunnitelmat lukuvuoden 2016-2017 aikana. Ohjaussuunnitelmat päivitetään lukuvuosittain. Ohjaussuunnitelmat ovat osa Äänekosken paikallisia opetussuunnitelmaratkaisuja ja ne linkitetään Äänekosken opetussuunnitelmaan sekä koulujen täydentäviin opetussuunnitelmaratkaisuihin koulujen kotisivuille Peda.netissa.

Malli muokattavaksi kouluittain:
Ohjaussuunnitelma 2016-2017, Telakkakadun koulu.doc
Ohjaussuunnitelma 2016-2017, Telakkakadun koulu.pdf
Ohjaussuunnitelma 2016-2017, Telakkakadun koulu.rtf
Kiusaamiseen puuttumisen malli


Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä