13.4 Oppiaineet vuosiluokilla 1-2

Äänekosken paikalliset opetussuunnitelmaratkaisut

Äänekosken perusopetuksen tuntijaossa vuosiluokkien 1-2 vuosiviikkotunnit jakaantuvat alla esitellyn taulukon mukaan 1.8.2016 alkaen.

Oppiaine
 
ÄIDINKIELI
A1-KIELI
B1-KIELI
 
MATEMATIIKKA
YMPÄRISTÖOPPI
BIOLOGIA
MAANTIETO
FYSIIKKA
KEMIA
TERVEYSTIETO
 
USKONTO / ET
HISTORIA
YHTEISKUNTAOPPI
OPPILAANOHJAUS
 
MUSIIKKI
KUVATAIDE
KÄSITYÖ
LIIKUNTA
KOTITALOUS
TAIDE- JA TAITOAINEIDEN VALINNAISET
VALINNAISET AINEET
 
YHTEENSÄ
1lk
 
7
1
0
 
4
2
0
0
0
0
0
 
1
0
0
0
 
1
1
2
2
0
0
0
 
21
2lk
 
7
1
0
 
4
2
0
0
0
0
0
 
1
0
0
0
 
1
1
2
2
0
0
0
 
21
     
MINIMITUNTIMÄÄRÄ (423/2012)
19 19

ÄÄNEKOSKEN PERUSOPETUKSEN LISÄTUNNIT (+ 4 vvt) sijoitetaan
  • 1. lk matematiikkaan (1 vvt)
  • 2. lk matematiikkaan (1 vvt)
  • 5. lk äidinkieleen (1 vvt)
  • 6. lk liikuntaan (1 vvt)
Äänekosken perusopetuksen kulttuurikasvatussuunnitelmassa hyödynnetään monipuolisesti erilaisia oppimisympäristöjä ja työtapoja.

Äänekosken perusopetuksen opetussuunnitelmaratkaisut täydentävät perusopetuksen opetussuunnitelman perusteita mahdollistaen paikalliset painotukset perusopetuksessa. Monialaiset oppimiskokonaisuudet rikastuttavat perusopetusta ja vahvistavat koulujen toimintakulttuuria. Monialaisten oppimiskokonaisuuksien paikalliset opetussuunnitelmaratkaisut ja periaatteet on esitelty luvussa 4.4. Opetuksen eheyttäminen ja monialaiset oppimiskokonaisuudet.

Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet

Näissä opetussuunnitelman perusteissa oppiaineista määritellään tehtävä, tavoitteet ja tavoitteisiin liittyvät keskeiset sisältöalueet. Lisäksi määritellään tavoitteet, jotka koskevat oppimisympäristöihin ja työtapoihin sekä ohjaukseen, eriyttämiseen ja tukeen ja oppimisen arviointiin liittyviä erityisiä näkökulmia kussakin oppiaineessa.

Oppiaineosuuksissa käytetään lyhenteitä. Tavoitteet on numeroitu T1, T2 jne. Tavoitteisiin liittyvät sisältöalueet on numeroitu S1, S2 jne. ja niihin viitataan tavoitetaulukoissa. Laaja-alaiset osaamisalueet on numeroitu L1, L2 jne. ja niihin viitataan oppiaineiden tavoitetaulukoissa.

L1 Ajattelu ja oppimaan oppiminen

L2 Kulttuurinen osaaminen, vuorovaikutus ja ilmaisu

L3 Itsestä huolehtiminen ja arjen taidot

L4 Monilukutaito

L5 Tieto- ja viestintäteknologinen osaaminen

L6 Työelämätaidot ja yrittäjyys

L7 Osallistuminen, vaikuttaminen ja kestävän tulevaisuuden rakentaminen.

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä