Esiopetuksen opetussuunnitelmapohja v1.0

Huomaa!

Niiden lasten, jotka ovat virallisen esiopetusjärjestelmän ulkopuolella, katsotaan olevan kotiopetuksessa, vaikka toiminta olisi organisoitu esiopetuksen tavoin. Näin on esimerkiksi silloin, kun yksityinen päiväkoti järjestää esiopetuksen ilman, että se on kunnan ostamaa.

Asuinkunnalla ei ole velvoitetta valvoa esiopetukseen osallistumista. Sen sijaan huoltajan on huolehdittava, että lapsi osallistuu esiopetukseen tai esiopetuksen tavoitteet saavuttavaan toimintaan oppivelvollisuuden alkamista edeltävänä vuonna.

Kommentit

Kirjaudu sisään lisätäksesi tähän kommentti