1.3 Paikallisen opetussuunnitelman laatiminen ja keskeiset ratkaisut