Osaamiskuvausten verkkoversiot ja työvälineet

Ohjausalan ammattilaisten osaamiskuvausten käyttö

Jyväskylän yliopiston Koulutuksen tutkimuslaitoksen toteuttamassa hankkeessa on yhteiskehittämisprosessin tuloksena tuotettu esitys valtakunnallisiksi ohjausalan ammattilaisten osaamiskuvauksiksi. Ohjausalan ammattilaiset, tiimit, verkostot ja organisaatiot voivat käyttää osaamiskuvauksia useisiin eri tarkoituksiin, joita on kuvattu Ohjaustyön osaamiskuvausten selvitys ja yhteiskehittämisprosessi -raportin luvussa 7.

Osaamiskuvausten käyttöön on kehitetty kolme eri työvälinettä.

 

Osaamiskuvausten verkkoversiot

Interaktiivinen kuvio osaamiskuvauksista

Osaamiskuvauksia on mahdollista tarkastella interaktiivisen kuvion avulla. Kuviossa osaamiskuvausten jokaiseen osaamisalueeseen ja -kuvaukseen voi tutustua klikkaamalla sitä koskevaa ympyrää.

Osaamiskuvausten verkkoversio

Osaamiskuvaukset ovat nyt kätevästi selattavissa myös verkkoversiona.
Verkkopohjainen osaamiskuvausten mukaan jäsennelty työväline osaamisen arviointiin

Verkkopohjaisen työvälineen avulla ohjausalan ammattilaiset, tiimit, verkostot ja organisaatiot voivat arvioida omaa ohjausosaamistaan suhteessa Ohjausalan ammattilaisten osaamiskuvauksiin sekä asettaa osaamistavoitteita. Arviointilomakkeeseen annettuja tietoja ei tallenneta.

Työväline perustuu Ohjausalan ammattilaisten osaamiskuvausten pohjalta kehittettyihin arviointilomakkeisiin 1 ja 2 (Arviointitaulukko ja Osaamiskartta). Arviointilomakkeet sisältävän julkaisun löydät täältä.


Julkaisut

Vuorinen, R., Kasurinen, H., Kettunen, J., Kukkaneva, E. & Ruusuvirta-Uuksulainen, O. (2023). Ohjausalan ammattilaisten osaamiskuvaukset. Ehdotus kansalliseksi osaamiskehykseksi. Raportteja ja työpapereita 4. Jyväskylän yliopisto, Koulutuksen tutkimuslaitos. http://urn.fi/URN:ISBN:978-951-39-9815-8

Kettunen, J., Vuorinen, R., Kasurinen, H., Kukkaneva, E. & Ruusuvirta-Uuksulainen, O. (2023). Ohjausalan ammattilaisten osaamiskuvaukset: arviointilomakkeet. Raportteja ja työpapereita 7. Jyväskylän yliopisto, Koulutuksen tutkimuslaitos. http://urn.fi/URN:ISBN:978-951-39-9818-9

Vuorinen, R., Kasurinen, H., Kettunen, J., Kukkaneva, E. & Ruusuvirta-Uuksulainen, O. (2023). Ohjaustyön osaamiskuvausten selvitys ja yhteiskehittämisprosessi. Koulutuksen tutkimuslaitos, Raportteja ja työpapereita.10. Jyväskylän yliopisto, Koulutuksen tutkimuslaitos. URN: URN:ISBN:978-951-39-9843-1

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä