Bedömningsformulären och webbaserat verktyg på svenska

Bedömningsformulär

Kompetensbeskrivning för professionella inom vägledning och handledning: Bedömningsformulär

I denna publikation finns bedömningsformulären som yrkesutbildade personer och organisationer
kan använda för att bedöma sin vägledningskompetens i förhållande till Kompetensbeskrivningen
(Vuorinen m.fl., 2023). Kompetensbeskrivningarna har utarbetats som en del av ett nationellt
utvecklingsprojekt för livslång vägledningen, som samordnas av arbets- och näringsministeriet och
NTM-centralernas samt AN-byråernas utvecklings- och förvaltningscenter (UF-centret) och
finansieras av EU:s facilitet för återhämtning och resiliens (RRF).

Kettunen, J., Vuorinen, R., Kasurinen, H., Kukkaneva, E. & Ruusuvirta-Uuksulainen, O. (2024). Kompetensbeskrivning för professionella inom vägledning och handledning: Bedömningsformulär. Pedagogiska forskningsinstitutet Rapporter och arbetspapper 8. https://doi.org/10.17011/ktl-rt/8

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä