Ohjaustyön osaamiskuvausten yhteiskehittäminen

Millaista osaamista ohjausalan työtehtävissä tarvitaan nyt ja tulevaisuudessa?

Valtakunnallinen Ohjaustyön ydin- ja erikoisosaamiskuvausten selvitys ja yhteiskehittämisprosessi toteutetaan Jyväskylän yliopiston Koulutuksen tutkimuslaitoksella. Hanke on osa työ- ja elinkeinoministeriön ja KEHA-keskuksen koordinoimaa elinikäisen ohjauksen kehittämishankekokonaisuutta. 

Osana hanketta laaditaan laajassa yhteistyössä alan toimijoiden kanssa kuvaukset kansallisista ohjausalan ammattilaisten ydin- ja erikoisosaamisista. Ohjausosaamisella tarkoitetaan niitä tietoja, taitoja, osaamista ja asenteita, joita elinikäisen ohjauksen eri tehtävissä tarvitaan. Ydinosaaminen käsittää kaikille ohjaustehtävissä toimiville yleisiä, yhteisiä osaamisvaatimuksia. Erikoisosaamiset puolestaan painottuvat tietyssä ohjaustehtävässä tarvittaviin osaamisiin.

Jotta ohjausosaamisen moninaisuus saadaan näkymään osaamiskuvauksissa, toivomme eri sektoreilla ja erilaisissa ohjaustehtävissä toimivien ohjausalan ammattilaisten laajaa osallistumista yhteiskehittämisprosessiin.

Tule mukaan ohjaustyön osaamiskuvausten yhteiskehittämiseen!

Hankkeen aloitusseminaari pidettiin 30.1.2023 klo 14.3015.30. 

Yhteiskehittäminen toteutetaan työpajamuotoisesti.
  • Työpajat 1 & 2: pe 3.2.2023 klo 13–14 ja 14.45–15.45 Eri oppilaitosmuotojen opinto-ohjaajat (ilmoittautuminen päättynyt). Opopäivät 2023 
  • Työpaja 3: ti 10.2.2023. klo 9.30–10.30 Vastavalmistuneet opinto- ja uraohjaajat. Verkkotyöpaja. Ilmoittautuminen käynnissä!
  • Työpaja 4 & 5: pe 30.3.2023, klo 10.1511.30 ja 12.3013.45 Uraohjaajat. Verkkotyöpaja. Uraohjauspäivä 2023 Ilmoittautuminen käynnissä!
  • Työpaja 6: ke 12.4.2023 klo 9.0010.30 TE-palveluiden ja Ohjaamoiden henkilöstö (ohjausalan työtehtävissä toimivat). Verkkotyöpaja. Ilmoittautuminen käynnissä!
  • Työpaja 7: to 13.4.2023 klo 9.0010.30 Ohjauspalveluiden alueelliset verkostot verkostot (mm. ELO-koordinaattorit, jatkuvan oppimisen koordinaattorit). Verkkotyöpaja. Ilmoittautuminen käynnissä!
  • Työpaja 8: ons och tors 3.–4.5.2023 Vägledare i olika verksamhetsmiljöer. Vägledardagarna 2023
  • Työpaja 9: ma 12.6.2023, klo 1215 Ohjausalan kouluttajat. Jyväskylä. Ilmoittautuminen käynnissä!

Koontiseminaari verkossa 31.8.2023.

Osana yhteiskehittämisprosessia sinulla on mahdollisuus seurata ja kommentoida osaamiskuvausten työversioita hankkeen edetessä. Ajankohtaista tietoa työpajoihin ilmoittautumisesta, hankkeesta sekä osaamiskuvasten kommentoinnista löydät tältä verkkosivuilta.

Ohjausosaamisen kuvaukset valmistuvat syyskuun 2023 loppuun mennessä.

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä