Opinto-ohjaus

OPINTO-OHJAUS

Nurmeksen lukiossa opinto-ohjauksen tehtävänä on tukea opiskelijoitamme lukio-opintojen eri vaiheissa. Jokaista opiskelijaa ohjataan ja autetaan suunnittelemaan ja löytämään itselle soveltuva ja omien tavoit­teidensa mukainen opinto-ohjelma lukio-opintojensa suorittamiseksi. Ylioppilaskirjoitukset ovat osa tätä suunnitelmaa.

Suunnitelmia tehdään myös lukiosta eteenpäin. Jotta tämä onnistuisi, tutustutaan ja perehdytään jatko-opintomahdollisuuksiin ja työelämään. Vierailut, tutustumiskäynnit, jatko-opiskelu­ta­pah­tumat ovat osa tätä. Myös Työelämään tutustumisjakso (TET) antaa peilauspintaa työelämään sekä tietoa ja kokemuksia ammateista ja aloista.

Lisäksi opinto-ohjaus huolehtii osaltaan, että opiskelijat oppivat käyttämään keskeisiä lukio- ja jatko-opintoja koskevia tietolähteitä sekä yhteiskunnan tarjoamia ohjaus-, neuvonta- ja tietopalveluja.

Opinto-ohjausta toteutetaan henkilökohtaisena ohjauksena, pienryhmäohjauksena ja opinto-ohjauksen oppitunteina. Koko lukio-opintojen ajalle eri jaksoihin sijoittuvista opinto-ohjauksen oppitunneista muo­dos­tuu kaikille pakolliset Opinto-ohjaus 1 ja 2 –kurssit.

Myös ryhmäohjaus on osa opinto-ohjausta. Jokaiselle lukiolaiselle on nimetty oma ryhmänohjaaja, joka seuraa oman ryhmänsä opiskelijoiden opintojen edistymistä ja opiskelusuunnitelman toteutumista. Ryhmäohjausta toteutetaan ryhmänohjaustuokioina, joihin opiskelijat ovat velvollisia osallistumaan. Lisäksi ryhmänohjaaja haastattelee ryhmänsä opiskelijat henkilökohtaisesti ensimmäisen ja toisen opiskeluvuoden aikana. Opiskelijoiden on mahdollista ja suositeltavaa hakeutua itse opinto-ohjaajan luokse keskustelemaan. Opis­ke­lija voi tulla suoraan tai varata etukäteen keskusteluajan. Opinto-ohjaaja löytyy Nurmeksen lukiossa käy­tä­vän päästä, opettajainhuoneen ja rehtorin huoneen vierestä.

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä