Kaksoistutkinto

Ylioppilaaksi osana opintoja ammattiin

Pohjois-Karjalan ammattiopisto Nurmeksen opiskelijoilla on mahdollisuus suorittaa ammatillisen perustutkinnon ohella ylioppilastutkinto Nurmeksen lukiossa. Kaksoistutkinto-opiskelijat suorittavat kirjoitettavien aineiden lukiokursseja ja osallistuvat ylioppilaskirjoituksiin. Kaksoistutkinnossa ei siis suoriteta koko lukion oppimäärää.

Ylioppilastutkinnossa äidinkieli on kaikille pakollinen. Lisäksi kirjoitetaan kolme muuta koetta (englanti, ruotsi, matematiikka ja/tai reaali), joista vähintään yksi on pitkän oppimäärän koe (A-taso). Eli käytännössä pitkä matematiikka tai vieras kieli.

Lukiossa suoritetut kurssit korvaavat osan ammatilliseen perustutkintoon kuuluvista kursseista.

Kahden tutkinnon suorittajat osallistuvat päivälukion tunneille.

Kaksoistutkinto sopii hyvin opiskelijalle, joka haluaa myös yleissivistystä ammatillisen osaamisen lisäksi. Lukio-opinnoista on hyötyä myös jatko-opinnoissa korkea-asteella, erityisesti kieliopinnoissa. Jotkin kurssit toimivat myös pääsykokeisiin valmistautumisena, esimerkiksi matematiikka insinööriopintoihin.