Perehdyttäminen

Perehdyttämisessä noudatetaan Nivalan kaupungin perehdytysopasta. Tämä kansio on tukena uusien työntekijöiden perehdytyksessä ja se päivitetään lukuvuosittain.

Tärkeitä perehdytyksessä läpikäytäviä osia on kuvattu Niva-Kaijan koulun Pedanet -sivustolla sekä Wilma-sivustolla.