Henkilökunta

Henkilökunta

Opettajat

Aaltonen Tuuli, liikunta ja terveystieto
Ahokangas Anni, englanti ja espanja, 8D
Alamännistö Seppo, biologia ja maantieto, 9D
Eskola Heli, erityisluokanopettaja, tukiluokka, 040 344 7480
Haapala Pia, erityisluokanopettaja, 8-9 J, 040 344 7478
Hautakoski Henna, matematiikka, fysiikka ja kemia, 7C
Hurtig Eeva-Maria, liikunta ja terveystieto, virkavapaalla
Häggman Heli, oppilaanohjaaja
Häggman Sanna, matematiikka, fysiikka ja kemia, virkavapaalla
Ihala Anne, äidinkieli, 9A
Juvonen Tuula, ruotsi, 7A
Jämsä Kaisa, uskonto ja elämänkatsomustieto, 9B
Järviluoma Tuomas, liikunta ja terveystieto, 9C
Kainu Toni, rehtori
Kamunen Tiina, kuvataide, tekstiilityö, kotitalous
Kananen Päivi, erityisopettaja, 040 344 7476, 8B
Kauppila Pekka, tekninen työ
Korhonen Tarja, tekstiilityö, 8C
Kujala Helena, kotitalous, apulaisrehtori
Kuupakko Helena, erityisluokanopettaja, 7-8K, 040 344 7475
Latvala-Erkkilä Riitta, kuvataide
Lavander Riikka, liikunta ja terveystieto, 7B
Linnilä Karri, biologia ja maantieto
Löytynoja Riikka, englanti ja ruotsi
Närhi Virve, resurssiopettaja
Ohtamaa Jaakko, matematiikka, fysiikka, kemia, maa- ja metsätalous, 8H
Ojala Eero, tekninen työ, 9G
Ojala Ulla, kotitalous
Pengerkoski Teemu, englanti, 9H
Pirinen Raisa, matematiikka, fysiikka ja kemia, 8G
Poikkimäki Jussi, musiikki
Puolimatka Jaakko, erityisopettaja 040 344 7490
Pylkkö Eeva, matematiikka, fysiikka ja kemia, virkavapaalla
Pynssi Saija, äidinkieli, yrittäjyys, 7G
Rautio Teija, englanti, terveystieto, 7D
Ravaska Tuula, matematiikka, fysiikka ja kemia
Räihä Jaana, äidinkieli, 7H
Saalasti Merja, erityisluokanopettaja, 9S, 040 344 7474
Saarinen Ruusa, musiikki, 8F
Samsonov Sergei, liikunta
Silvola Heli, kotitalous, 9E
Sorvisto Asta, oppilaanohjaaja
Syrjämäki Petteri, historia ja yhteiskuntaoppi, 7F
Takkunen Anna, äidinkieli, 9F
Turunen Leena, näppäilytaito, ATK
Vanhala Eeva-Maria, matematiikka, fysiikka ja kemia
Vainiotalo Päivi, ruotsi ja saksa, 8A
Viljamaa Aino-Maija, historia ja yhteiskuntaoppi, 8E
Väyrynen Anniina, matematiikka, fysiikka ja kemia, 7E

Koulunkäynninohjaajat
Ainassaari Satu
Halmetoja Mirka
Hamari Piia
Jyrinki Sirkka
Korte Mari
Lehtiniemi Johanna
Malila Päivi
Niemimäki Helena
Oja Anna-Maria
Pihlajamaa Riku
Toivoniemi Janne
Törmikoski Kirsi

Koulusihteeri
Kaarlela Helinä

Koulukuraattori
Yppärilä Maarit

Koulupsykologi
Tiina Korjonen

Vahtimestari
Piippo Markku

Terveydenhoitaja
Alpua Heini

Siistijät
Eskola Päivi
Häggman Ritva-Liisa
Korpi Sinikka
Niemi Jaana
Sarajärvi-Kivioja Aila