Niva-Kaijan koulun järjestyssäännöt

Järjestyssäännöt 10. 8. 2017 alkaen

Niva-Kaijan koulun järjestyssääntöjen tarkoituksena on turvata koulun sisäinen järjestys, työrauha ja viihtyvyys sekä luoda turvallinen oppimisympäristö. Järjestyssäännöt perustuvat lakeihin sekä asetuksiin ja ovat voimassa koulussa, retkillä ja koulun järjestämissä tilaisuuksissa. Järjestyssääntöjen tavoitteena on ohjata oppilasta vastuullisuuteen sekä toisen ihmisen ja ympäristön huomioimiseen. Oppilaalla on oikeus saada opetusta kaikkina koulun työpäivinä, oikeus turvalliseen opiskeluun. Oppilaan velvollisuus on osallistua opetukseen, suorittaa tehtävänsä tunnollisesti sekä käyttäytyä asiallisesti. Oppilas on vahingonkorvausvelvollinen ja velvollinen puhdistamaan tai järjestämään sotkemansa tai epäjärjestykseen saattamansa koulun omaisuuden. Liitteenä on kartta koulun alueesta ja välituntialueesta.

 

Hyvä käytös

- Tervehdin, käyttäydyn kohteliaasti ja käytän asiallista kieltä.

- Noudatan hyviä ruokailutapoja. En käytä matkapuhelinta ruokalassa.

- Pukeudun asiallisesti ja tarkoituksenmukaisesti.

- Noudatan annettuja ohjeita ja sovittuja aikatauluja.

- En tuo kouluun virvoitusjuomia tai mehuja.

- Kunnioitan ihmisten erilaisuutta. En kiusaa enkä uhkaa ketään.

- Vältän voimakkaiden hajusteiden käyttöä koulussa.

- Keskityn opiskeluun ja annan kaikille työrauhan

- Huolehdin siisteydestä ja siivoan jälkeni.

 

Oleskelu ja liikkuminen

- Välitunneilla pysyn välituntialueella enkä poistu luvatta koulun välituntialueelta.

- Koulumatkoilla noudatan liikennesääntöjä.

 

Turvallisuus

- Kerron opettajalle, jos huomaan, että jotakin on rikkoutunut. Kohtelen koulun ja toisten oppilaiden omaisuutta erityisellä huolellisuudella.

- Säilytän urheiluvälineet, polkupyörät, mopot ja mopoautot niille osoitetuilla paikoilla.

- En heittele lumipalloja välituntialueella.

- Välituntileikeissä ja -peleissä toimin yhteisesti sovittujen sääntöjen mukaan enkä vaaranna omaa ja muitten terveyttä toimillani.

- Koulun alueella on tallentava kameravalvonta.

 

Tietokoneen, matkapuhelinten ja muiden mobiililaitteiden käyttö

- Käytän mobiililaitteita ja matkapuhelimia oppitunneilla tai koulun järjestämissä tilaisuuksissa vain opettajan luvalla.

 

Päihteet ja vaaralliset esineet

- En tuo kouluun alkoholia, tupakkaa, tupakkatuotteita, huumausaineita, teräaseita, ampuma-aseita, tulentekovälineitä tai vastaavaa.

 

Kurinpito

- Kurinpitokeinojen käyttämisestä määritellään erillisessä suunnitelmassa.

- Opettajalla tai rehtorilla on oikeus tarkastaa oppilaan tavarat ja ottaa häiritsevät tai vaaralliset esineet/aineet haltuunsa.

 

Järjestyssääntöjen seuranta ja tarkistaminen

Järjestyssäännöistä tiedotetaan oppilaita ja henkilökuntaa ensimmäisenä koulupäivänä sekä koteja Wilman avulla ja lukuvuositiedotteessa. Järjestyssäännöt tarkistetaan toimintasuunnitelman yhteydessä ja päivitetään tarvittaessa.

 

Järjestyssääntöjen noudattaminen lisää kouluviihtyvyyttä!

 

 

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä