SAB36

Kurssin sisältö ja kurssivaatimukset

Magazin.de 6: Kulttuurimatka

Kurssin aihepiirit:

 • nuorisokulttuurit
 • musiikki
 • teatteri
 • elokuvat
 • televisio
 • keskustelu sosiaalisessa mediassa
 • kirjat
 • lehdet
 • sadut
 • taide

Kielioppi:

 • akkusatiivin ja datiivin kertaus
 • kysyvät pronominit
 • omistuspronominien kertaus
 • genetiivi ja genetiiviprepositiot
 • sivulauseen sanajärjestyksen kertaus
 • relatiivipronominit ja relatiivilause
 • imperfekti
 • prepositioiden kertausta
 • rektioverbejä
 • pronominaaliadverbeja

Vaatimukset:

Kurssilla pidetään neljä sanakoetta.

Sanakokeissa ei ole läpäisyrajaa. Hyvä menestys sanakokeissa vaikuttaa positiivisesti kurssiarvosanaan jatkuva sanojen opiskelu on positiivinen asia kielen oppimisen kannalta!

Palautettavat työt:

 • Book Creatorilla s. 59/12. Tee ohjeiden mukainen kirja. Kirjalle ei ole sivumäärään liittyviä vaatimuksia, mutta siinä tulee olla mukana pyydetyt asiat. Kirjassa pitää olla myös omaa puhettasi mukana! Palauta viimeistään ke 27.3.2019.
 • Elokuva-arvostelu. Katso saksalainen elokuva TAI osa/osia saksalaisesta tv-sarjasta. Kirjoita arvostelu ja palauta se Drivessa 10.5.2019 mennessä. Ohjeita arvostelun tekoon:

Kerro ensin perustiedot elokuvasta:

  • elokuvan nimi
  • ohjaaja
  • ilmestymisvuosi
  • perustuuko johonkin kirjaan

Ala nyt kertoa itse elokuvasta

 • Mistä se kertoo eli aihe ja juoni lyhyesti
 • Mihin tapahtumat sijoittuvat = miljöö
 • Ketkä ovat keskeisimmät henkilö. Millaisia henkilöt ovat?
 • Mikä elokuvassa herätti tai ei herättänyt kiinnostuksesi? Miksi? Perustele!!!
 • Mistä elokuva “pohjimmiltaan” kertoo, eli tuo esille teemaa.
 • Voit arvioida myös sitä, miten ohjaaja on onnistunut elokuvan teossa. Tällöin arvioit siis esim. rooleissa onnistumista, kameran käyttöä ihmisten/maiseman kuvaajana, musiikkia jne.
 • Kerro mielipiteitäsi koko ajan, siis juonesta, henkilöistä ja heidän onnistumisestaan roolissaan, teemasta jne.
 • Kirjoita 350-550 merkkiä.


Aktiivinen osallistuminen ja läksyjen tekeminen!
Kurssikoe

SAB36: Kulttuuri ja mediat

Kurssilla vahvistetaan monilukutaitoa. Tutustutaan kohdekielisen kielialueen tai -alueiden kulttuuri-ilmiöihin ja medioihin ajankohtaisesta ja nuoria kiinnostavasta näkökulmasta. (Lukion opetussuunnitelman perusteet 2015)

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä