SAB36

Kurssin sisältö ja kurssivaatimukset

Magazin.de 6: Kulttuurimatka

Kurssin aihepiirit:

 • nuorisokulttuurit
 • musiikki
 • teatteri
 • elokuvat
 • televisio
 • keskustelu sosiaalisessa mediassa
 • kirjat
 • lehdet
 • sadut
 • taide

Kielioppi:

 • akkusatiivin ja datiivin kertaus
 • kysyvät pronominit
 • omistuspronominien kertaus
 • genetiivi ja genetiiviprepositiot
 • sivulauseen sanajärjestyksen kertaus
 • relatiivipronominit ja relatiivilause
 • imperfekti
 • prepositioiden kertausta
 • rektioverbejä
 • pronominaaliadverbeja

Vaatimukset:

Kurssilla pidetään neljä sanakoetta.

Sanakokeissa ei ole läpäisyrajaa. Hyvä menestys sanakokeissa vaikuttaa positiivisesti kurssiarvosanaan jatkuva sanojen opiskelu on positiivinen asia kielen oppimisen kannalta!

Palautettavat työt:

 • Book Creatorilla s. 59/12. Tee ohjeiden mukainen kirja. Kirjalle ei ole sivumäärään liittyviä vaatimuksia, mutta siinä tulee olla mukana pyydetyt asiat. Kirjassa pitää olla myös omaa puhettasi mukana! Palauta viimeistään ke 27.3.2019.
 • Elokuva-arvostelu. Katso saksalainen elokuva TAI osa/osia saksalaisesta tv-sarjasta. Kirjoita arvostelu ja palauta se Drivessa 10.5.2019 mennessä. Ohjeita arvostelun tekoon:

Kerro ensin perustiedot elokuvasta:

  • elokuvan nimi
  • ohjaaja
  • ilmestymisvuosi
  • perustuuko johonkin kirjaan

Ala nyt kertoa itse elokuvasta

 • Mistä se kertoo eli aihe ja juoni lyhyesti
 • Mihin tapahtumat sijoittuvat = miljöö
 • Ketkä ovat keskeisimmät henkilö. Millaisia henkilöt ovat?
 • Mikä elokuvassa herätti tai ei herättänyt kiinnostuksesi? Miksi? Perustele!!!
 • Mistä elokuva “pohjimmiltaan” kertoo, eli tuo esille teemaa.
 • Voit arvioida myös sitä, miten ohjaaja on onnistunut elokuvan teossa. Tällöin arvioit siis esim. rooleissa onnistumista, kameran käyttöä ihmisten/maiseman kuvaajana, musiikkia jne.
 • Kerro mielipiteitäsi koko ajan, siis juonesta, henkilöistä ja heidän onnistumisestaan roolissaan, teemasta jne.
 • Kirjoita 350-550 merkkiä.


Aktiivinen osallistuminen ja läksyjen tekeminen!
Kurssikoe

SAB36: Kulttuuri ja mediat

Kurssilla vahvistetaan monilukutaitoa. Tutustutaan kohdekielisen kielialueen tai -alueiden kulttuuri-ilmiöihin ja medioihin ajankohtaisesta ja nuoria kiinnostavasta näkökulmasta. (Lukion opetussuunnitelman perusteet 2015)