SAB32

SAB32: Matkalla maailmassa

Kurssilla harjoitellaan selviytymistä erilaisissa matkustamiseen liittyvissä sosiaalisen kohtaamisen tilanteissa ja tavanomaisissa asiointitilanteissa. Opetellaan lisää kompensaatiokeinojen ja muiden viestintästrategioiden käyttöä. (Lukion opetussuunnitelman perusteet 2015)

Oppikirja:
Magazin.de 2 (Otava)
ISBN: 978-951-1-28446-8