SAB35

Kurssin sisältö ja kurssivaatimukset

Kurssin aihepiirejä:

- hyvinvointi
- ihmissuhteet
- elämänvaiheet
- teknologia ja digitalisaatio

Kielioppi:

- kertausta
- refleksiiviverbejä (esim. sich erholen)
- konditionaali
- infinitiivi (+ infinitiivirakenteet)

Kurssin suoritusvaatimukset:
- aktiivinen läsnäolo tunneilla ja läksyjen ym. tehtävien suorittaminen
- sanakokeet (4 kpl). Sanakokeissa ei ole läpipääsyvaatimuksia, mutta hyvä menestyminen sanakokeissa voi nostaa kurssiarvosanaa jopa numerolla.
- 1 kirjoitelma
- kurssikoe


SAB35: Hyvinvointi ja huolenpito

Kurssilla opetellaan eri viestintäkanavia käyttäen toimimista keskustelijana ja toista kuuntelevana kielenkäyttäjänä erilaisissa vuorovaikutustilanteissa. Harjoitellaan taitoa muotoilla mielipiteitä ja käydä merkitysneuvotteluja arkipäiväiseen elämään liittyvistä asioista. Tutustutaan erilaisiin hyvinvointiin, ihmissuhteisiin ja elämänvaiheisiin liittyviin teksteihin ja harjoitellaan keskustelemaan niihin liittyvistä asioista. Pohditaan myös teknologian ja digitalisaation tuomia muutoksia vuorovaikutukselle ja hyvinvoinnille. (Lukion opetussuunnitelman perusteet 2015)

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä