Kouluruokailu

Kouluruokailu


Kouluruokailun tehtävänä on oppilaiden terveen kasvun ja kehityksen, opiskelukyvyn sekä ruokaosaamisen tukeminen. Opetukseen osallistuvalle on annettava jokaisena työpäivänä täysipainoinen maksuton ateria. Ateria nautitaan tarkoituksenmukaisesti järjestettynä ja ohjattuna ruokailuna.[25] Kouluruokailun järjestämisessä otetaan huomioon ruokailun terveydellinen, sosiaalinen ja kulttuurinen merkitys. Ruokailuhetkillä on tärkeä virkistystehtävä ja niillä edistetään kestävää elämäntapaa, kulttuurista osaamista sekä ruoka- ja tapakasvatuksen tavoitteita. Oikea-aikainen ja kiireetön ruokailu ja mahdolliset välipalat varmistavat jaksamisen koulupäivän aikana. Viihtyisä ruokailuhetki lisää hyvinvointia koko kouluyhteisössä.


Kouluruokailu on oppilaille tärkeä osa koulupäivää. Oppilaita kannustetaan osallistumaan kouluruokailun ja etenkin ruokailuhetkien suunnitteluun, toteuttamiseen ja arviointiin. Opettajat huolehtivat ruokailun yhteydessä annettavasta ohjauksesta ja kasvatuksesta yhdessä koulun muiden aikuisten kanssa. Kouluruokailun tavoitteista ja järjestämisestä keskustellaan kotien kanssa ja yhdessä tuetaan oppilaiden kehitystä. Kouluruokailuun osallistumista sekä ruoan ja ruokailutilanteen laatua seurataan ja arvioidaan säännöllisesti.


Opetushenkilöstö ja ruokailusta vastaava henkilöstö tekevät yhteistyötä kouluruokailun järjestämisessä ja toiminnan kehittämisessä. Mikäli oppilaalla on yksilöllisiä ravitsemukseen sekä terveyden tai sairauden hoitoon liittyviä tarpeita, tulee oppilaan, huoltajan, ruokailusta vastaavan henkilöstön ja kouluterveydenhuollon sopia yhdessä ruokailuun liittyvistä tukitoimista ja seurannasta.[26]


Kouluruokailun toteuttamista ohjaava terveyskasvatuksellinen tavoite on, että oppilas ymmärtää ruuan merkityksen terveyteen, hyvinvointiin ja jaksamiseen. Tämä toteutetaan siten, että oppilaita ohjataan maistamaan kaikkia ruokia ja pitämään säännöllinen ruokailurytmi. Kouluruokailun tapakasvatuksellisena tavoitteena on hyvät ruokailutavat, ruokailuvälineiden sujuva käyttö ja ruuan kunnioittaminen sekä ruuasta kiittäminen. Kestävään elämäntapaan ohjataan kouluruokailussa opastamalla oppilasta ottamaan ruokaa itselle sopiva määrä ja kierrättämällä ruokailussa syntyneet jätteet. Suositaan lähiruokaa ja vältetään raaka-aineiden pitkiä kuljetuksia. Oppilaiden ruokailuun liittyvät erityistarpeet otetaan huomioon allergioiden, eettisten ja uskonnollisten syiden takia.