Koulun toiminta-ajatus

Koulumme toiminta tukee yhteistyössä vanhempien kanssa oppilaan kasvua sosiaaliseksi, suvaitsevaiseksi, itsetunnoltaan terveeksi ja vastuuntuntoiseksi ihmiseksi. Oppilas oppii opetussuunnitelman mukaisia tietoja ja taitoja ja häntä ohjataan kehittämään omia oppimisen taitojaan.