Oppilashuolto

OPPILASHUOLTO

Oppilashuollossa noudatetaan 1.8.2014 alkaen uutta lakia ja opetussuunnitelmaa.
Oppilashuolto jaetaan yhteisölliseen ja yksilökohtaiseen oppilashuoltoon.

Yhteisöllisestä oppilashuollosta vastaa koulukohtainen oppilashuoltoryhmä. Oppilashuoltoryhmää johtaa rehtori ja sen jäseniä ovat erityisopettajat, koulukuraattori, kouluterveydenhoitaja, vanhempainyhdistyksen edustaja ja sen luokan opettaja, jonka oppilasta asia koskee. Tarvittaessa ryhmään kutsutaan muita henkilöstön edustajia sekä lasten hyvinvointia edistäviä viranomaisia ja toimijoita.

Oppilashuoltoryhmän tehtävänä on vastata koulun oppilashuollon suunnittelusta, kehittämisestä, toteuttamisesta ja arvioinnista.

Yksilökohtaisella oppilashuollolla tarkoitetaan oppilaalle annettavia kouluterveydenhuollon palveluja, oppilashuollon kuraattori- ja psykologipalveluja sekä yksittäistä oppilasta koskevaa monialaista oppilashuoltoa.

Kaikessa oppilashuoltotyössä noudatetaan tietojen luovuttamista ja salassapitoa koskevia säädöksiä.