Vilppulankosken koulu

Koulun strategia

1. oppilastuntemuksen syventäminen ja oppilaan hyväksyminen

2. kokonaisvaltainen huolenpito

3. vahvuuksien kautta ohjaaminen

4. osallistamisen ja vastuuttamisen lisääminen

5. erilaisten ryhmäkokemusten mahdollistaminen

6. oman työn suunnittelua ja arviointia yhteistyössä rinnakkais-, erityisopettajan kanssa
sekä koulunkäynnin ohjaajien ja oppilaiden kanssa

7. monipuolisten opetusmenetelmien käyttö

8. arviointitapojen monipuolistaminen erilaisten oppilaiden koulunkäynnin tukemiseksi

9. koti-koulu -yhteistyön lujittaminen ja monipuolistaminen