Oppilashuolto

OPPILASHUOLTO

Oppilashuollossa noudatetaan 1.8.2014 alkaen uutta lakia ja opetussuunnitelmaa.
Oppilashuolto jaetaan yksilölliseen ja yksilökohtaiseen oppilashuoltoon.

Yhteisöllisestä oppilashuollosta vastaa koulukohtainen oppilashuoltoryhmä. Oppilashuoltoryhmää johtaa rehtori ja sen jäseniä ovat erityisopettajat, koulukuraattori ja terveydenhoitaja. Tarvittaessa ryhmään kutsutaan muita henkilöstön edustajia, oppilaskunnan jäseniä sekä muita viranomaisia ja toimijoita.

Oppilashuoltoryhmän tehtävänä on vastata koulun oppilashuollon suunnittelusta, kehittämisestä, toteuttamisesta ja arvioinnista.

Yksilökohtaisella oppilashuollolla tarkoitetaan oppilaalle annettavia kouluterveydenhuollon palveluja, oppilashuollon kuraattori- ja psykologipalveluja sekä yksittäistä oppilasta koskevaa monialaista oppilashuoltoa.

Kaikessa oppilashuoltotyössä noudatetaan tietojen luovuttamista ja salassapito koskevia säädöksiä.