Pampulat

Tiedote huoltajille

Maksuhyvitys käytäntö 1.6.2023 alkaen (KSL 26.4.2023)

Ajalla 1.6. - 31.8. asiakkaalla on mahdollisuus maksuhyvitykseen kokonaisista viikoista, kun poissaolo on yhtäjaksoinen (vähintään 6 viikkoa) ja pitää sisällään koko heinäkuun. Kesäajan maksuhyvityksissä hyväksytään kesäkuun alussa ja elokuun lopussa vajaa viikko, mikäli kuukausi alkaa tai loppuu kesken viikon.

Huoltajia pyydetään ilmoittamaan kesäkuun, heinäkuun ja elokuun hoitotarpeesta viimeistään 15.5. e.Varhaiskasvatus-palvelun kautta. Mikäli lasten poissaolot vaikuttavat palvelujen käyttöön toimintaa saatetaan joutua supistamaan vaiheittain jo kesäkuun aikana. Lisäkysymyksiin vastaa varhaiskasvatuksen palvelusihteeri Veronica Eskonen, veronica.eskonen@loviisa.fi, puh 040 540 9796.

Tiedote huoltajille

Määrlahden päiväkoti on kiinni keskiviikkona 14.6 henkilökunnan kehittämispäivän vuoksi. Mikäli pystytte järjestämään lapsenne hoidon itse tuona päivänä, saatte maksuhyvityksen varhaiskasvatusmaksusta. Hoitoa tarvitsevien lasten hoito järjestetään sijaisten voimin.

Muistakaa ilmoittaa sähköisesti 29.5 mennessä onko lapsenne vapaalla 14.6 (ennalta ilmoitettu poissaolo) vai tarvitseeko hän hoitoa, kiitos!

Varhaiskasvatuksen kysely huoltajille

Varhaiskasvatuksen kysely huoltajille toteutetaan 17.4.2023 – 7.5.2023 välisenä aikana. Kyselyn tavoitteena on saada huoltajien arvio oman varhaiskasvatuspaikkansa toiminnasta ja sen kautta koko Loviisan kaupungin varhaiskasvatustoiminnasta.

Kysely tehdään Webropol-ohjelman kautta. Jokainen huoltaja voi käydä vastaamassa kyselyyn tämän linkin kautta https://link.webropolsurveys.com/S/82AD50CE10ACBEE2 Kyselyyn vastaaminen kestää noin 5-10 minuuttia. Jos teillä on teknisiä vaikeuksia, ottakaa yhteyttä varhaiskasvatuksen suunnittelijaan, Pia Nyström 0440-555325 tai pia.nystrom@loviisa.fi.

Kiitämme jo etukäteen kaikista vastauksista. Kyselyn tulokset esitellään henkilöstölle kesäkuussa yksiköiden kehittämispäivillä ja julkaistaan sen jälkeen yksiköiden omilla peda.net-sivuilla.

Tiedote huoltajille

Hyvä huoltaja,

Määrlahden päiväkodissa tulee ensi toimintakaudella olemaan poikkeuksellisen paljon pieniä lapsia. Siksi ryhmät muodostetaan entistä selkeämmin ikäryhmittäin. Näin pystytään suunnittelemaan toimintaa paremmin kaikkien lasten tarpeita vastaavaksi. Osalle lapsista tämä tulee tarkoittamaan siirtymistä ryhmästä toiseen. Myös osa aikuisista tulee vaihtamaan ryhmää.

Pampulat on kaikkein pienimpien, 1 – 2 –vuotiaiden ryhmä. Heli Paader jatkaa Pampuloissa lastenhoitajana. Hänen työkavereikseen siirtyvät Felicia Sund opettajaksi ja Anneli Tervahauta toiseksi lastenhoitajaksi.

Tenavat tulee olemaan ”keskikokoisten” lasten ryhmä, jossa on 2- ja 3 –vuotiaita lapsia. Tenavissa työskentelevät opettajana Katja Pekkola ja lastenhoitajina Jaana Varvemaa ja Susanne Laine. Ingrid Laanemägi jatkaa ryhmässä lastenhoitajana alkusyksyn.

Muruset on päiväkodin isoimpien lasten, 4 – 5 –vuotiaiden ryhmä. Murusissa jatkaa lähestulkoon sama tuttu porukka: opettajana Emmi Ekström sekä lastenhoitajina Minna Engberg, Pia Hentunen ja Krista Miettinen. Johanna Reposelle jätämme haikeat hyvästit hänen siirtyessään toiseen päiväkotiin.

Muutokset tulevat voimaan kesäsulun jälkeen 1.8. alkaen. Henkilökunta keskustelee asiasta niiden huoltajien kanssa, joiden lapsi siirtyy syksyllä uuteen ryhmään.

Yhteistyöterveisin,

Päivi Ahola, varhaiskasvatusyksikön johtaja

Tiedote huoltajille 

Kuten olemme aikaisemmin tiedottaneet, päiväkodit kamppailevat henkilöstöpulassa pandemian aiheuttamien sairauspoissaolojen takia. Vaikka paikalla oleva henkilöstö on joustanut todella paljon omissa työvuoroissaan, on aukioloja paikoin jouduttu supistamaan klo 7.00-16.00. Isot kiitokset kuuluvat myös teille lasten huoltajille. Olette olleet äärimmäisen ymmärtäväisiä tilanteen suhteen. 

Haastava tilanne tulee, todennäköisesti jatkumaan vielä muutaman viikon. Pandemian lisäksi haastetta tuo kunta-alaa koskeva uusi ylityö- ja vuoronvaihtokielto joka alkaa maanantaina 21.3.2022 ja päättyy sunnuntaina 27.3.2022. 

Loviisan kaupunki hyvittää perheille kokonaisuudessaan ne päivät, jolloin lapset eivät lainkaan osallistu toimintaa ajalla 14.3.-10.4.2022. Mikäli päiväkodin aukioloaikaa on jouduttu/joudutaan supistamaan, päiväkohtainen asiakasmaksu alennetaan 20% siltä ajalta. 

Alla on koronaohjeet varhaiskasvatuksessa oleville lapsille, oppilaille, opiskelijoille ja lapsiperheille. Lue huolella!

1. Jos saat flunssaoireita tai vatsakipua, pysy kotona. On suositeltavaa tehdä kotitesti. Voit palata päivähoitoon/oppilaitokseen, kun sinulla ei ole oireita. Jos oireet jatkuvat yli 3 päivää, jää kotiin, kunnes olet ollut oireeton kahden päivän ajan. Lievää kuivaa yskää ei pidetä oireena. Kyse on sairauspoissaolosta, ilmoita poissaolosta oppilaitokseen/päivähoitoon normaalisti. 

2. Jos sairastut koronaan, jää heti kotiin, kun saat oireita ja pysy kotona vähintään 5 vuorokautta ensimmäisistä oireista. 
Kyse on sairauspoissaolosta. Voit palata päiväkotiin/oppilaitokseen vasta kahden oireettoman päivän jälkeen. Lievää, kuivaa yskää tai haju- tai makuaistin muutoksia ei pidetä oireina. Koronatestistä (virallinen tai kotitesti) positiivisen tuloksen saanutta/tämän huoltajaa kehotetaan kertomaan itse tartunnasta niille, joihin tartunnan saaneella on ollut lähikontakti 2 vuorokautta ennen oireita ja mahdollisesti vielä oireiden puhkeamisen jälkeen. - Lisätietoja kotitestauksen mahdollisesta varmentamisesta virallisella PCR-testillä on saatavilla Loviisan kaupungin internet-sivuilta: https://www.loviisa.fi/sosiaali-ja-terveyspalvelut/ajankohtaista-koronaviruksesta-covid-19/epailetko-koronavirusta-testiin-hakeutuminen/ 

3. Jos perheessäsi on todettu koronavirustartunta,eli olet altistunut koronalle kotona, suositellaan lapselle vapaaehtoista vähintään 5 vuorokauden kotikaranteenia lapsen rokotuksista riippumatta. THL:n mukaan oireeton lapsi voi mennä kouluun tai päiväkotiin, kun sairastuneen perheenjäsenen oireiden alusta on kulunut viisi vuorokautta. Jos useita perheenjäseniä sairastuu, viisi vuorokautta lasketaan viimeisimpänä sairastuneen oireiden alusta. Suosittelemme myös tekemään koronakotitestin ennen palaamista kouluun. Jos lapsi alkaa oirehtia, ks kohdat 1 ja 2.

4. Päiväkodit, koulut ja oppilaitokset tiedottavat ryhmien koronatapauksista muille ryhmän jäsenille/huoltajille paljastamatta tartunnan saanutta.

5. Jos lapsi on altistunut koronavirustartunnalle vapaa-ajalla ja j
os kyse ei siis ole perheen sisäisestä tartunnasta, ei lapsen tarvitse olla vapaaehtoisessa karanteenissa ja häntä ei tarvitse testata. Tulee kuitenkin seurata, saako lapsi oireita. Omikronmuunnos leviää nopeasti, ja sen vuoksi tartuntatapaukset pitäisi pystyä toteamaan nopeasti (kotitestein) ja tiedottamaan lähikontakteja välittömästi, jotta näistä toimenpiteistä olisi hyötyä.  

Loviisan varhaiskasvatuksessa on pula sijaisista

Loviisan varhaiskasvatuksessa on pula sijaisista koronaviruspandemiasta johtuen. Päiväkodissa voi tulla tilanteita, joissa varhaiskasvatuslain edellyttämää henkilöstöä ei ole saatavilla. Tilanne vaikeuttaa myös koronatartuntaa ennaltaehkäiseviä toimintatapojen toteuttamista, kuten sitä, että ryhmien sekoittamista tai yhdistämistä keskenään tulisi välttää. 

Tilanteeseen viitaten, on ensisijaisen tärkeää, että huoltajat ilmoittavat ajoissa lapsen tarkat päivittäiset hoitoajat. Hoitoaikojen muutokset tulee ilmoittaa heti päiväkotiin. 

Tilanteissa, joissa varhaiskasvatuksen henkilöstön työvuorosuunnittelulla ei pystytä vastaamaan kello 6.30–17 auki olevan päiväkodin lasten hoidon tarpeisiin, päiväkodin aukioloaika voidaan keskittää esimerkiksi kello 7.30–16.30 välille. Tällöin huoltajia pyydetään järjestämään lapsen hoidontarve päiväkodin lyhennetyn aukioloajan puitteissa. 

Päiväkodin johtajat tiedottavat mahdollisista toimenpiteistä. Pahoittelemme tilannetta ja teemme kaikkemme, jotta toiminta voi jatkua mahdollisimman normaalina. 

Päivitetyt suositukset varhaiskasvatuksessa (3.1.2022)

Nämä ohjeet tarkentavat kasvomaskien käyttöä
ja päiväkodeissa liikkumista.

Huoltajia pyydetään jälleen välttämään tarpeetonta
oleskelua päiväkotien tiloissa.

Haluamme erityisesti korostaa että:
• Varhaiskasvatus suosittelee huoltajia käyttämään
kasvomaskia, mikäli on tarvetta asioida päiväkodin ja
perhepäivähoidon sisätiloissa tuonti- ja hakutilanteissa.
• Suosittelemme, että lasten haku- ja tuontitilanteet
hoitaa vain yksi aikuinen ja ne pyritään hoitamaan
turvaväleistä huolehtien.
• Lapsen varhaiskasvatussuunnitelman eli vasu -
keskusteluja käydään toimintakauden aikana.
Tarvittaessa on hyvä pohtia keskusteluihin vaihtoehtoisia
toimintatapoja, kuten etäyhteyksiä hyödyntämällä.

Käytäntö on voimassa toistaiseksi.

Vanhempainilta-asiaa

Vallitsevasta koronatilanteesta johtuen, emme voi pitää fyysistä vanhempainiltaa päiväkodilla. Korvaamme sen tällä yhdessä kokoamallamme infopaketilla, joka käsittää yleisimmät asiat. 

Päiväkodissamme on kolme ryhmää:

Pampulat alle 3 vuotiaat, Tenavat 3-5 vuotiaat, Muruset 3-5 vuotiaat.  

Pampuloilla työskentelee Katja, Jaana ja Heli. puh nro: 0401950603 

Tenavilla työskentelee Susanne, Anneli ja Ingrid. puh nro: 0407743183 

Murusilla Emmi, Minna ja Pia. puh nro: 0440555632 

 

Päiväkotimme on auki arkisin klo 6-17.00 

Vastaanotamme lapsia 6:00 alkaen Tenavien ovesta. 

Muruset siirtyvät n. klo 7:00 omalle puolelleen. Pampulat avaavat omat ovensa n. klo 7:30. 

 

Hoitoaikojen ilmoittaminen: 

- Varaa hoitoajat eVarhaiskasvatus-palvelun kautta viimeistään maanantaina klo 23.00 mennessä kaksi viikkoa ennen hoidon tarvetta. 

Miksi hoitoajat tulee ilmoittaa? 

Suunnittelemme henkilökunnan työvuorot hoidon tarpeen perusteella. Näin pidämme huolen, että paikalla on oikea määrä kasvattajia. Toinen syy on, että tilaamme keskuskeittiöltä erikseen ruuan jokaiselle hoitoa varanneelle.  

(Jo ilmoitettuihin hoitoaikoihin voi tehdä muutoksia aina hoitoviikkoa edeltävän viikon maanantaihin asti. Jos järjestelmä on jo suljettu, muutoksista voi ilmoittaa suoraan varhaiskasvatusryhmän henkilökunnalle. Pyrkikää kuitenkin noudattamaan etukäteen ilmoittamianne aikoja) 

Poissaoloista olisi hyvä ilmoittaa päiväkodin henkilökunnalle, olivat ne sitten vapaapäivien tai sairauden vuoksi. 

 

 Noudatamme edelleen kansallisia THL:n, Opetushallituksen sekä alueellisen pandemiaryhmän ohjeita tartuntojen välttämiseksi.   

-Suojaudu maskilla, kun vierailet päiväkodin tiloissa.  

-Toivomme aina mahdollisimman lyhyttä oleskelua päiväkodin sisätiloissa ja että vain yksi huoltaja tulee sisälle. Hänen tulee olla oireeton, ja suosittelemme maskin käyttöä. 

-Toivomme että aamuisin luovuttaisitte lapsenne jo päiväkodin ulko-ovella. Iltapäivisin saatte omalla vuorollanne vierailla lapsen naulakolla asti. 

-Pienilläkään oireilla ei voi tulla varhaiskasvatukseen! Jos lapsi sairastuu, tulee hänen olla poissa varhaiskasvatuksesta. Oireiden pitkittyessä suositellaan koronatestiä. Päiväkotiin voi palata yhden täysin oireettoman päivän jälkeen tai vaihtoehtoisesti negatiivisen testituloksen saatuaan.  Mikäli lapsi on sairauden vuoksi poissa, voi hänen oireeton sisaruksensa osallistua varhaiskasvatukseen. Suositus olisi pitää kaikki lapset kotona. 

 

Käyttämämme tiedotuskanava on Peda.net. https://peda.net/loviisa/s/mp 

Jokaisella ryhmällä on siellä omat sivut, joihin laitamme ajankohtaiset tiedotteet ja asiat. Niitä kannattaa seurata. 

 
Muistilista: 

-Päiväkotiin ei tulla oireisena 

-Ilmoita hoitoajat, mahdolliset muutokset ja poissaolot. 

-Ei tuoda omia leluja/juomapulloja yms. 

-Nimikoikaa lapsenne vaatteet, ne sekoittuvat keskenään todella helposti. 

Tiedoksi huoltajille

Kun päiväkodissa todetaan koronatartunta, vain asianomaisiin perheisiin otetaan yhteyttä. Tartuntatautiyksikkö on asianomaisiin yhteydessä puhelimitse. Jos perheeseen ei ole otettu yhteyttä, perhe voi olettaa, että lapsi voi osallistua toimintaan normaalisti.

Varhaiskasvatusta sitoo vahva vaitiolovelvollisuus ja jaamme arkaluonteista tietoa hyvin harkiten. Tiedotamme siksi huoltajia vain tapauksissa, joissa tilanne johtaa erityisjärjestelyihin päiväkodin toiminnassa.

PAMPULAT


Pampulat on 1-3 -vuotiaiden ryhmä. Ryhmässä on 3-4 aikuista ja 9 lasta.

Päivittäinen toimintamme koostuu leikeistä, lauluista, loruista sekä saduista, ulkoilusta, ruokailuista, levosta ja yhdessäolosta.

Kädentaitoja harjoittelemme mm. maalaamalla, askartelemalla, piirtämällä ja palapelejä tehden.

Toteutamme kaikkea toimintaa rauhallisessa, kiirettömässä ja lapsilähtöisessä ilmapiirissä.

Maskisuosituksen käytännöistä varhaiskasvatuksessa (27.10.2020)

Aiemmin antamamme ohjeet ovat edelleen voimassa. Nämä ohjeet tarkentavat kasvomaskien käyttöä ja päiväkodeissa liikkumista.  

  • Huoltajia pyydetään edelleen välttämään tarpeetonta oleskelua päiväkotien tiloissa. 

Haluamme erityisesti korostaa että: 

  • Varhaiskasvatus suosittelee huoltajia käyttämään kasvomaskia, mikäli on tarvetta asioida päiväkodin ja perhepäivähoidon sisätiloissa tuonti- ja hakutilanteissa sekä keskusteluissa. Vasu-keskusteluissa, myös henkilöstö käyttää kasvomaskia jatkossa 
  • Suosittelemme, että lasten haku- ja tuontitilanteet hoitaa vain yksi aikuinen ja ne pyritään hoitamaan turvaväleistä huolehtien. Päivittäiseen kanssakäymiseen päiväkoti ei tarjoa kasvomaskeja vaan huoltajat hankkivat ne itse. 

Käytäntö on voimassa toistaiseksi. 

Miten toimitaan kun lapsi sairastuu hengitystieinfektioon?

Kun huoltaja toteaa, että lapsella on infektio-oireita, lapsi ei saa mennä kouluun tai varhaiskasvatukseen. Lapsi pitää viedä testiin, jos hänellä on huoltajan tai terveydenhuollon ammattilaisen arvion mukaan koronavirusinfektioon sopivia oireita.

- Jos oireilu on hyvin lievää, eikä lapsi tiettävästi ole altistunut varmistetulle koronavirustapaukselle eikä perheestä kukaan ole matkaillut ulkomailla edeltävän 14 vrk aikana, oireita voi seurata kotona ilman testaamista. Oireisena lapsi ei kuitenkaan voi mennä kouluun tai varhaiskasvatukseen.

- Jos lapsella on allerginen nuha, yksittäisiä aivastuksia tai jos hänen nenänsä alkaa valua ulos mennessä mutta oireilu loppuu sisätiloissa, lapsi voi mennä kouluun tai varhaiskasvatukseen, kunhan hänen yleistilansa on muuten normaali eikä infektio-oireita ole.

Jos oireet seurannassa kokonaan väistyvät, ei testiin tarvitse mennä, vaan kouluun tai varhaiskasvatukseen voi palata yhden oireettoman päivän jälkeen.

Jos testitulos on negatiivinen, lapsi voi palata kouluun tai varhaiskasvatukseen, kun hän on parantumassa, vaikka oireet eivät olisi kokonaan väistyneet.

Jos testi otetaan, mutta tuloksen saaminen viivästyy, voi kouluun tai varhaiskasvatukseen palata yhden oireettoman päivän jälkeen, jos lapsi ei tiettävästi ole altistunut varmistetulle koronavirustapaukselle eikä perheestä kukaan ole matkaillut ulkomailla edeltävän 14 vrk aikana.

Saman perheen samaan aikaan sairastuneista riittää yksi negatiivinen koronatestitulos. Kaikkia perheen lapsia ei ole tarpeen testata.

Jos lapsen hengitystieoireet pitkittyvät, häntä ei tarvitse testata toistuvasti, kunhan oirekuva pysyy samanlaisena.

Koulu tai varhaiskasvatus ei saa vaatia todistusta negatiivisesta testistä.

Lisää tietoa: https://thl.fi/fi/web/infektiotaudit-ja-rokotukset/ajankohtaista/ajankohtaista-koronaviruksesta-covid-19/lapset-ja-koronavirus

Hoitoaikojen ilmoittaminen


Varaa hoitoajat eVarhaiskasvatus-palvelun kautta viimeistään maanantaina klo 23.00 mennessä kaksi viikkoa ennen hoidon tarvetta.

Suunnittelemme henkilökunnan työvuorot lasten hoitoaikojen mukaan niin, että aina on riittävästi henkilökuntaa paikalla. Henkilökunnan työvuorot vahvistetaan viikkoa aikaisemin. Siksi on erittäin tärkeää, että ilmoitatte lapsenne hoitoajat ja noudatatte ilmoittamianne aikoja.

Jo ilmoitettuihin hoitoaikoihin voi tehdä muutoksia aina hoitoviikkoa edeltävän viikon maanantaihin asti. Jos järjestelmä on jo suljettu, ilmoita muutoksista suoraan ryhmän henkilökunnalle.

Kerralla voi ilmoittaa usean viikon hoitoajat.
Merkitse myös lapsen mahdolliset vapaapäivät merkinnällä ”Ennalta ilmoitettu poissaolo”.

Jos hoitoaikoja ei ole varattu määräaikaan mennessä, varhaiskasvatusyksikön henkilökunta varaa lapselle hoitoajat jokaiselle päivälle keskimääräisen tuntimäärän mukaan klo 8-16 välille. Tämä tuntimäärä lasketaan mukaan ilmoitettuun tuntimäärään. Jos varattu tuntiraja kuukaudessa ylittyy, lapsen varhaiskasvatuksen läsnäolon keskimääräinen aika tarkistetaan kolmen kuukauden aikana. Jos ylitys on jatkuvaa, lapsen varhaiskasvatusmaksu muuttuu seuraavaan maksuluokkaan.

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä