Monialaiset oppimiskokonaisuudet

MOKO-jaksojen arviointi

MOKO-arviointi

Oppimisen tavoitteet 7. lk:
- tunnistan päihteet
- tunnistan päihteiden haittavaikutuksia
- tiedän, mistä päihdeongelmiin voi hakea apua

Oppimisen tavoitteet 8. lk
- ymmärrän, mitä mediakriittisyys on
- tiedän, mikä sosiaalisessa mediassa on laillista ja laitonta
- osaan hakea tarvitsemaani tietoa
- osaan merkitä käyttämäni lähteet

Oppimisen tavoitteet 9. lk
- osaan hoitaa pankki- ja vakuutusasioita
- tiedän, mitä tukia Kelasta voi hakea
- osaan suunnitella rahan käyttöä tulojeni mukaan
- ymmärrän omien valintojeni vaikutuksen ympäristöön

Työskentelyn tavoitteet (kaikki vuosiluokat)
1. itsearviointi
- kuuntelen ja noudatan annettuja ohjeita
- osaan hakea tietoa
- otan vastuun, teen parhaani työn edistymiseksi
- osaan suunnitella ajankäyttöni
Liitetty formatiivisen arvioinnin pohjiin seuraavissa aineissa:
7. lk TE
8. lk HI
9. lk YH (syksy 2019)

2. vertaisarviointi
- suoritetaan esim. ohjattuna ryhmä- tai parikeskusteluna suhteessa itsearvioinnin tavoitteisiin
- pohjana arvioinnin huoneentaulu
- kortit, joissa työskentelyn arviointikriteerit (samat kuin itsearvioinnissa)