Pusulan päiväkoti

Ajankohtaista

Varhaiskasvatuksen henkilöstön koulutuspäivät syyskuussa 2024

Varhaiskasvatushenkilöstölle järjestetään yhteiset koulutuspäivät syyskuussa kahtena peräkkäisenä perjantaina 6.9.2024 sekä 13.9.2024. Tiedotamme asiasta ajoissa, jotta voitte aloittaa jo nyt hoitojärjestelyjen suunnittelun. Toivomme, että huoltajat järjestävät lapsen hoidon itse molempina koulutuspäivinä henkilökunnan koulutukseen osallistumisen mahdollistamiseksi. 

Jos lapsi kuitenkin tarvitsee hoitoa kyseisinä päivinä, se järjestetään päivystävässä yksikössä. Varahoito pyritään järjestämään oman alueen päiväkodissa. Koulutuspäivien poissaolot hyvitetään varhaiskasvatusmaksussa. Koulutuspäivinä ei järjestetä esiopetusta eikä näin ollen kyytiä esiopetukseen. Koulukuljetusoppilaat huolehtivat itse kyydin peruutuksesta. Lasten, nuorten ja perheiden lautakunta on hyväksynyt 04.04.2023 esiopetuksen laajuudeksi vähintään 700 tuntia (§ 41).Tuntimäärä toteutuu koulutuspäivistä huolimatta.

 

Perjantaina 6.9.2024 koulutuksessa ovat seuraavat päiväkodit:

Muijala, Oravainen, Karjalohja, Oinola, ja Koisjärvi, Omppu, Moisio 2, Solbrinkens, Linnainen, Gunnarla, Havumetsä, Kartanonpuisto 

perhepäivähoito: Järnefelt, Mäntynummi, Anttila, Harju, Pusula

Perjantaina 13.9.2024 koulutuksessa ovat seuraavat päiväkodit: 

Onnen Omena, Perttilä, Sammatti, Pusula, Virkkala, Ojaniittu, Moisio 1 , Petter, Laurentius, Vieremä, avoin varhaiskasvatus

perhepäivähoito: ---

Koulutuspäivien tarkempi hoidontarve tullaan kysymään elokuun alussa. 

Ystävällisin terveisin, Varhaiskasvatuspalvelut


Hei huoltajat!

Kesäloma-ajalle varataan varhaiskasvatuksen yksiköihin henkilökuntaa lapsimäärän mukaan. Henkilöstöllä on oikeus lomaan kesäaikana, lisäksi henkilöstön lomat on tärkeä mahdollistaa kesällä, että he ovat pääasiallisesti töissä aktiivisimpana toiminta-aikana. Kesän lapsimäärän kartoittamiseksi on tärkeää, että huoltajat täyttävät Varhaiskasvatuksen kesäkyselyn. Kyselyn vastaamisaika on 19.4. asti.

Kysely löytyy Wilmasta sinisestä ylävalikosta kolmen pisteen takaa kohdasta Lomakkeet – Varhaiskasvatuksen kesäkysely (3.6.-7.8.2024). Kyselyyn vastaaminen edellyttää Wilman selainversion käyttöä. Kysely ei näy Wilman sovelluksessa.

Perjantain 19.4.2024 jälkeen tulevat muutokset loma-aikoihin, on ilmoitettava suoraan lapsen varhaiskasvatusryhmään. Muistathan varata lapsen kesäajalle tarvitsemat hoitoajat erikseen Wilman sovelluksessa.

Koulujen kesäloman ajalta (3.6.-7.8.2024) kaksi (2) viikkoa aiemmin ilmoitetut poissaolot hyvitetään varhaiskasvatusmaksussa.

Heinäkuussa (1.-28.7.2024) vain osa päiväkodeista on avoinna. Heinäkuussa varahoito järjestetään avoinna olevissa yksiköissä. Varahoitopaikka ilmoitetaan erikseen.

Heinäkuussa avoinna olevat päiväkodit:


Perttilän päiväkoti
Pusulan päiväkoti
Vieremän päiväkoti
Ojamonharjun yhtenäiskoulun esiopetus
Sammatin päiväkoti
Ojaniitun päiväkoti
Daghemmet Petteri
Moision vuoropäiväkoti

Kaikki muut yksiköt ovat heinäkuussa suljettuina.

Lisätietoja saat varhaiskasvatusyksikön johtajalta.

Yhteistyöterveisin,
Lohjan varhaiskasvatus

Esioppilaan kesän varhaiskasvatuksen tarve ilmoitettava 30.4.24 mennessä

Esiopetus päättyy perjantaina 31.5.2024. Kaikille esiopetuksen päättymisen jälkeen varhaiskasvatusta tarvitseville lapsille tehdään uusi varhaiskasvatuspäätös 1.6.2024 alkaen kokoaikaisen varhaiskasvatuksen palvelutuotteiden mukaisesti.

Samalla lomakkeella ilmoitetaan myös esioppilaan viimeinen päivä varhaiskasvatuksessa, jonka jälkeen hän ei enää osallistu varhaiskasvatukseen. Varhaiskasvatuspaikka irtisanotaan automaattisesti seuraavasta päivästä alkaen.

Kaikki esiopetusikäisten kesäajan varhaiskasvatuspäätökset tehdään määräajaksi sen perusteella, mikä lapsen viimeiseksi varhaiskasvatuspäiväksi on ilmoitettu. Jos päättymispäivää ei ilmoiteta, varhaiskasvatus päättyy 31.7.24.

Jos esioppilas tarvitsee hoitoa elokuussa ennen koulun alkua, tulee huoltajan ilmoittaa myös se tällä lomakkeella.

Koulujen loma-aikojen (3.6.-7.8.2024) ennalta ilmoitetut poissaolot hyvitetään varhaiskasvatusmaksussa eli jos lapsi on poissa varhaiskasvatuksesta esimerkiksi kesäkuussa, mutta tarvitsee hoitoa heinäkuussa, kesäkuun poissaolo hyvitetään varhaiskasvatusmaksussa. Maksuhyvityksen saamisen ehtona on, että poissaolosta ilmoitetaan lapsen varhaiskasvatuspaikkaan viimeistään kaksi viikkoa ennen poissaoloa.

Kyselyyn vastataan 30.4.24 mennessä.

Lomake löytyy Wilmasta (selaimelle kirjautuessa) - Hakemukset ja päätökset – Tee uusi hakemus - Hakemus kesäajan varhaiskasvatukseen (esioppilas).

Mikäli esioppilas tarvitsee varhaiskasvatusta myös kesällä, tulee esioppilaiden huoltajien täyttää tämän lomakkeen lisäksi varhaiskasvatuksen kesäajan lomakysely (Lomakkeet – varhaiskasvatuksen kesäkysely 3.6. -7.8.2024), josta on lähetetty Wilma-viesti kaikille huoltajille muutama viikko sitten.
Lisätietoja saat varhaiskasvatusyksikön johtajalta.

Terveisin
Lohjan varhaiskasvatusTietoa syyhystä päiväkotilasten ja koululaisten huoltajille

Syyhytartunnat ovat olleet esillä julkisuudessa viime aikoina. Tässä kirjeessä on tietoa syyhystä Länsi-Uudenmaan päiväkotilasten ja koululaisten huoltajille. Syyhyn aiheuttaa hyvin pieni (n. 0,4 mm) syyhypunkki, joka kaivautuu ihon sarveiskerrokseen ja muodostaa sinne muutaman millimetrin mittaisen käytävän. Syyhypunkki selviää ihmiskehon ulkopuolella 48–72 tuntia.

Syyhy tarttuu ihokontaktissa ja esimerkiksi yhteisten vuodevaatteiden kautta. Syyhy tarttuu tavallisimmin perhepiirissä ja seurustelusuhteissa. Harvemmin syyhy voi tarttua läheisten leikkikavereiden kesken ja päiväkodissa. Jos päiväkoti-ikäisellä lapsellasi on todettu syyhytartunta, pyydämme ilmoittamaan siitä päiväkotiin. Jos päiväkotiryhmässä on kaksi tai useampi syyhytartunta, syyhytiedote ja toimintaohjeet annetaan kaikkien ryhmän lasten koteihin.

On erittäin harvinaista, että syyhy leviäisi laajemmin kouluolosuhteissa. Kouluikäisen lapsen syyhystä on hyvä ilmoittaa sellaisiin kaveriperheisiin, joiden kanssa lapsi on läheisissä tekemisissä: esim. yökyläily tai leikit/harrastukset, joissa on fyysistä kontaktia.

Syyhy ei ole vaarallinen, mutta on epämiellyttävä kokemus. Syyhystä pääse eroon, kun seuraa ohessa olevia ohjeita.

Syyhyn oireet:

Syyhyn tyypillisin oire on kutina. Voimakasta kutinaa on etenkin iltaisin ja öisin. Iholla näkyy pieniä vesirakkuloita, näppylöitä ja raapimisjälkiä, tavallisimmin sormien välissä, ranteissa, kyynärvarren etupinnalla, kainaloissa, alavatsalla, nilkoissa ja genitaalialueilla. Yli 5-vuotiailla on syyhyä kasvoissa erittäin harvoin.

Ensimmäisen kerran syyhytartunnan saanut alkaa oireilla 3–8 viikon kuluttua tartunnasta. Jos on aiemmin ollut syyhytartunta, voivat oireet alkaa jo 1–4 päivän kuluessa altistumisesta. Syyhyn liittyvä kutina jatkuu usein jopa 4viikkoa onnistuneenkin hoidon jälkeen.

Miten syyhy hoidetaan?

Syyhyyn voi käyttää itsehoitona apteekista ilman reseptiä ostettavaa lääkehoitovoidetta (5 % permetriini). Yksi 30 g:n voideputki riittää aikuiselle ja yli 12-vuotiaalle lapselle koko vartalon voiteluun.

Kaikki samassa taloudessa asuvat, sekä läheisessä kanssakäymisessä olleet ihmiset, kuten seurustelukumppanit, tulee hoitaa samanaikaisesti. Jos lapsella on useampi koti, tulee kaikkien kotien perheenjäsenet hoitaa samanaikaisesti. Hoito tehdään kaksi kertaa jokaiselle henkilölle, myös oireettomille. Hoitokertojen välillä pidetään taukoa 7–10 vuorokautta. Lapsi voi mennä päiväkotiin seuraavana päivänä ensimmäisen hoitokerran jälkeen.

Koti siivotaan molempien hoitokertojen jälkeisenä päivänä. Huolellinen siivous on tärkeä, pelkkä lääkehoito ei riitä. Katso erillinen ohje siivoukseen osoitteesta www.luvn.fi/syyhy

Milloin yhteys terveydenhuoltoon?

Ota yhteyttä terveydenhuoltoon, jos syyhytartunta on vaikeaoireinen, tulehtunut, jos itsehoito ei auta tai jos syyhydiagnoosi on epävarma. Lääkärin on mahdollista määrätä syyhyn myös tablettilääkehoitoa ja muita voidehoitoja.Tarkista ja täydennä tietosi Wilmassa 

Tiedotimme syyskuussa Wilman käytön laajenemisesta Lohjan varhaiskasvatukseen toimintakauden 2023-2024 aikana. Wilman käyttöönottoprojekti on edennyt suunnitellussa aikataulussa siten, että Wilma on kokonaisuudessaan Lohjan varhaiskasvatuksen käytössä maaliskuussa 2024. 

Wilmaan on syksyn aikana siirretty vanhasta toiminnanohjausjärjestelmästä voimassa olevat varhaiskasvatuspäätökset sekä maksupäätökset. Lisäksi varhaiskasvatuksen laskutukseen liittyvät samassa taloudessa asuvien perhetiedot on siirretty vanhasta toiminnanohjausjärjestelmästä uuteen. Varhaiskasvatus- ja maksupäätöksiä on aloitettu päättämään nykyisessä järjestelmässä eAsioinnissa ja päättymispäivänä tulee kaikilla lapsilla näkymään 31.1.2024. Päätökset siirretään 1.2.2024 alkaen Wilmaan ja päätökset näkyvät jatkossa siellä. Tämä muutos ei vaadi huoltajilta toimenpiteitä.

Käyttöönotossa on nyt edetty vaiheeseen, jossa pyydämme teitä huoltajia tarkistamaan ja täydentämään Wilmassa olevia tietoja 31.12.2023 mennessä.

Tiedot tarkistetaan Taustatiedot- ja lupa-asiat lomakkeella. Lomake löytyy Wilmasta Lomakkeet-välilehden alta. Wilmaan kirjautuminen tapahtuu osoitteessa https://lohja.inschool.fi/ (lomakkeen täyttäminen ei onnistu mobiilisovelluksessa). 

Jos olet unohtanut salasanasi, voit vaihtaa sen kirjautumisen yhteydessä Unohditko salasanasi -kohdasta. 

Näin tarkistat lapsesi tiedot Wilmassa: 

 1. Kirjaudu Wilmaan https://lohja.inschool.fi/
 2. Valitse sinisestä yläpalkista lomakkeet ja sieltä Taustatiedot ja lupa-asiat -lomake. Jos lomakkeet eivät näy yläpalkissa, klikkaa valikko auki kolmesta pisteestä ja valitse lomakkeet.
 3. Tarkista Lapsen perustiedot. HUOM! Huoltaja ei pääse muokkaamaan lapsen perustietoja itse. Jos tiedoissa on virhe lähetä sähköpostia osoitteeseen varhaiskasvatus@lohja.fi
 4. Kirjaa lomakkeelle lapsen mahdolliset erityistarpeet. Jos erityistarpeita ei ole, kohdan voi jättää tyhjäksi. 
 5. Lisää varahakija-tiedot. 
 6. Täydennä varhaiskasvatuksen asiakasmaksun maksajan tiedot.
 7. Myönnä lupa/kiellä lapsen päiväkotikuvan käyttö.
 8. Täytä luvat ja kiellot -osion kohdat. 
 9. Täytä tiedot tarkistettu -kohdat (kentät täyttyy klikkaamalla kenttää)
 10. Tallenna tiedot.
 11. Kiitos!

Tietojen tarkistamiseen liittyvissä ongelmissa yhteydenotot pyydetään osoitteeseen varhaiskasvatus@lohja.fi

 

Yhteistyöterveisin

Anu Koivumäki 

varhaiskasvatusjohtaja

anu.koivumaki@lohja.fi

p. 044 369 1290Hyvät varhaiskasvatuksen ja esiopetuksen huoltajat

Flunssakausi on meneillään, tästä syystä muistutamme teille muutamia asioita.

 Lapsen sairastuminen
• Varhaiskasvatukseen ja esiopetukseen ei tulla sairaana. Arvion lapsen terveydentilasta tekee huoltaja tai huoltaja voi konsultoida terveydenhuoltoa.
• Lapsi jää kotiin heti ensimmäisten oireiden ilmaannuttua, koska infektiotautien kuten nuhakuumeen tartuttavuus on usein suurinta taudin alussa.

• Lapsen huoltajia pyydetään hakemaan lapsi päiväkodista, esiopetuksesta tai perhepäivähoidosta, mikäli lapsella ilmenee infektio-oireita päivän aikana

• Kuumeessa ollut lapsi voi palata varhaiskasvatukseen yhden kuumeettoman päivän jälkeen, ja kunhan oireet ovat selkeästi vähentyneet.
• Pyydämme infoamaan varhaiskasvatuksen ja esiopetuksen henkilökuntaa, mikäli lapsella/perheessä on koronaa, influenssaa tai RS-virusta.
• Käsihygienia, sekä lasten että aikuisten, on tärkein yksittäinen toimenpide infektioiden ja tartuntojen torjunnassa.

 Varhaiskasvatuksen ja esiopetuksen henkilökunta

 Flunssakausi koettelee myös varhaiskasvatuksen ja esiopetuksen henkilökuntaa. Huolehdimme lakisääteisestä mitoituksesta ja lasten turvallisesta varhaiskasvatus- ja esiopetusympäristöstä. Lohjalla on hyvät toimintatavat sijaisten saamiseksi, mutta yhtäaikaiset poissaolot aiheuttavat toisinaan puutetta myös sijaisten saatavuudessa. Ääritilanteissa voimme joutua kääntymään teidän huoltajien puoleen ja pyytää teitä mahdollisuuksien mukaan hakemaan lapsi aikaisemmin pois varhaiskasvatuksesta. Vaihtoehtoisesti hoito voidaan joutua järjestämään naapuripäiväkodissa, jos iltavuorolainen (päivän viimeinen vuoro) on poissa eikä sijaista saada. Tällaisista tilanteissa vanhempiin ollaan aina erikseen yhteydessä. Jos aamun ensimmäinen työntekijä sairastuu, on mahdollista, että päiväkoti ei aukea ennen kuin seuraava työntekijä aloittaa työvuoronsa.

Anu Koivumäki

varhaiskasvatusjohtaja

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä