Ojaniitun päiväkoti

Ojaniitun päiväkoti

Ojaniitun päiväkoti on osa monitoimijataloa. Päiväkoti on vaalea iso rakennus, jonka ympärillä on aidattu piha-alue.
Ojaniitun päiväkodissa toimii 8 päiväkotiryhmää, joista 2 on pelkkiä esiopetusryhmiä ja kahdessa muussa ryhmässä toimii kaksivuotinen esiopetus kokeilu.

Koronatilanne Lohjalla – viikkokatsaus tartuntatilanteeseen ja ajankohtaisiin 22.11.2021

Tammikuun alusta lukien Lohjalla on todettu 806 uutta koronavirustartuntaa. Uusia tartuntoja marraskuun aikana on tullut jo 125. Viime viikon aikana Lohjalla todettiin 58 uutta koronatartuntaa.  Koronatapaustenmäärä on viimeisten viikkojen aikana lisääntynyt, samoin sairaalahoidossa olevien määrä. Epidemia ei siis ole vielä ohi, ja jokainen voi omalla käytöksellään vaikuttaa tartuntojen ehkäisyyn.

Lohjan kaupunki 22.11.2021 päättänyt toimista tämänhetkisessä koronatilanteessa. Uudet suositukset astuvat voimaan välittömästi, ja ovat voimassa toistaiseksi. Lohjan kaupunki antaa vahvan maskisuosituksen 12 vuotta täyttäneille ja tätä vanhemmille. Suositus koskee sekä rokottamattomia että rokotettuja henkilöitä.

Suositus maskin käytöstä rokottamattomille ja rokotetuille

Suositukset koskevat 12 vuotta täyttäneitä.

  • joukkoliikenteessä ja koulukuljetuksissa
  • julkisissa sisätiloissa
  • työpaikoilla, kouluissa (6.luokasta alkaen) ja oppilaitoksissa
  • yleisötilaisuuksissa ja kokoontumisissa
  • ulkotiloissa, jos joudut pitkäkestoiseen ruuhkaan, jossa liikkuminen vaikeutuu.
  • Suositus koronatestiin hakeutuvalle ja tulosta odottavalle: maskia on syytä käyttää aina matkalla koronavirustestiin ja ennen testituloksen valmistumista, jos on välttämätön syy liikkua kodin ulkopuolella.

Opetuksen ja koulutuksen järjestäjät vastaavat opiskeluympäristön turvallisuudesta ja voivat antaa omia tiloja koskevia maskisuosituksia.

Mikäli työnantaja arvioi maskin käytön työpaikalla tarpeelliseksi, työntekijä voidaan määrätä käyttämään työpaikalla maskia. Työnantaja voi myös antaa työntekijöille suosituksia.

Maskia ei tule käyttää, jos se vaikeuttaa kohtuuttomasti hengitystä tai, jos muut terveyteen liittyvät syyt estävät maskin käytön.

Suositus maskin käytöstä sote-henkilöstölle

Sosiaali- ja terveydenhuoltoalan henkilöstö jatkaa edelleen maskien käyttöä, kuten työnantajat ovat aiemmin ohjeistaneet. Systemaattinen maskien käyttö on tärkeää työ- ja potilasturvallisuuden kannalta.

Etätyösuositus 22.11. alkaen

Lohjan kaupunki on antanut etätyösuosituksen, joka on voimassa toistaiseksi. Etätyötä suositellaan tehtäväksi kaikissa sellaisissa työtehtävissä, joissa se on tilapäisestikin mahdollista.

Yleisötilaisuuksia koskevia rajoituksia 25.11 – 24.12.2021

Etelä-Suomen Aluehallintovirasto on antanut uusia yleisötilaisuuksia koskevia rajoituksia. Rajoitukset koskevat tilaisuuksia, joissa on yleisöä seisomakatsomoissa, ja yhteislaulutilaisuuksia.

Seisomakatsomojen henkilömäärää rajoitetaan niin, että sisätiloissa saa olla enintään 20 henkilöä ilman istumapaikkaa. Jos yhteislaulutilaisuuteen osallistuu yli 20 henkilöä, tilaan saa ottaa enintään puolet muun lainsäädännön nojalla tilaan hyväksyttävästä enimmäisosallistujamäärästä. Yhteislaulutilaisuudella tarkoitetaan tilaisuutta, jonka pääasiallista sisältöä on yhteislaulu. Päätös koskee myös yhteislaulutilaisuuksia, joissa on istumapaikat.

Tilaisuuden järjestäjä voi ottaa käyttöön koronapassin, jolloin aluehallintoviraston määräämiä rajoituksia ei tarvitse noudattaa. Jos koronapassi otetaan käyttöön kokoontumisrajoitusten vaihtoehtona, sitä tulee edellyttää koko tilaisuuden osalta. Koronapassi pitää tarkastaa tilaisuuteen saapumisen yhteydessä yli 16-vuotiailta henkilöiltä. Koronapassia ei tarkasteta henkilökunnalta, esiintyjiltä tai ottelussa pelaavilta urheilijoilta.

Edelleen voimassa ovat tartuntatautilain yleiset hygieniavaatimukset, joilla parannetaan asiakas- ja yleisötilojen terveysturvallisuutta. Tartuntatautilain pykälässä 58 c määritellään yleiset hygieniavaatimukset, ja ne ovat voimassa ilman erillisiä viranomaispäätöksiä koko Suomessa erilaisissa asiakas- ja yleisötiloissa, kuten kaupoissa, kauppakeskuksissa, liikuntatiloissa, museoissa, teattereissa ja kirjastoissa. Tällä hetkellä vaatimukset ovat voimassa vuoden 2021 loppuun asti.

Pelaamisen kulttuurista 14.5.2021

Hyvät huoltajat!

Haastamme teitä kanssamme miettimään: Minkälainen pelaamisen kulttuuri perheessänne on?

Olemme päiväkodissa kiinnittäneet huomiota lasten yleistyneeseen levottomuuteen ja vaikeuteen keskittyä erilaisissa tilanteissa. Tämä näyttäytyy osalla lapsista myös toisten satuttamisena.
Lasten puheista päätellen osa lapsista pelaa todella paljon. Heidän ajattelunsa, leikkinsä ja puheensa on usein jumiutunut pelimaailman. Tämän ikäiset lapset eivät ymmärrä pelimaailman ja todellisen maailman eroa ja se heijastuu myös lasten käytökseen. Tällöin sosiaaliset taidot ja muu oppiminen kärsii.
Lapset puhuvat peleistä ja isompien lastenohjelmista, joissa on ikärajat K7, K9 tai jopa K12. Myös lasten suosima Minecraft on K7 peli. Peleissä on eri tasoja ja niissä tulee ilmeisesti melko nopeasti vastaan pienille lapsille pelottavia hahmoja. Zombit, hämähäkit, yms.örkit peleissä ovat pelottavia päiväkoti-ikäiselle lapselle.
Nämä pelit ovat suunniteltu koukuttamaan pelaaja jo hyvin varhaisessa vaiheessa pelin alussa.
Mannerheinin Lastensuojelu Liiton sivuilla on hyvää informaatioita pelien ikärajoista ja niiden noudattamisesta. https://www.mll.fi/vanhemmille/tietoa-lapsiperheen-elamasta/lapset-ja-media/ikarajat-mediassa/ Ikärajat ovat sitovia ja niitä täytyy noudattaa. Ikärajat varoittavat pelien ja ohjelmien vaarallisesta sisällöstä eivätkä vain pelin teknisestä vaativuudesta.
Kansallisen audiovisuaalisen instituutin eli KAVI:n sivuilla on myös infoa
pelien ja ohjelmien ikärajoista ja niiden asettamisesta. https://kavi.fi/ikarajat/

On tärkeää ja nykyaikaa, että lapset oppivat käyttämään tietokonetta ja vastaavia laitteita, mutta pelien tulee kuitenkin olla lapsen ikätason mukaisia. Olemassa onkin paljon lapsen ikätason mukaisia pelejä, jotka tukevat ja vahvistavat lapsen kehitystä ja medialukutaitoa. Hyviä peli esimerkkejä päiväkoti-ikäisille lapsille ovat esimerkiksi Pikku Kakkosen Eskari, josta löytyy paljon erilaisia peli vaihtoehtoja tai Eka Peli, joka tukee vahvasti lapsen kielellistä kehitystä ja lukemaan oppimista.

Myös se, että lapsi pääsee näkemään isompien sisarustensa tai vanhempien pelejä on pienelle lapselle vahingollista. Tällöin tulee rohkeasti asettaa rajat myös pelaamisen suhteen isommille sisaruksille ja tehdä asia heidän kanssaan selväksi, ettei taistelu-, ym. pelejä pelata silloin, kun pienemmät ovat katsomassa.
Kotona voi pelaaminen näyttäytyä siten, että lapsi keskittyy peliin hienosti ja on siitä hyvinkin innostunut. Täällä varhaiskasvatuksessa pelaaminen ja isompien lasten tv- ohjelmien katsominen taas näyttäytyy yleisenä levottomuutena ja vaikeutena keskittyä.

Kautta aikojen erilaiset taisteluleikit ovat kuuluneet lasten elämään. Tarkoituksena ei ole tukahduttaa kaikkia lasten leikkejä, mutta haluamme saada toista vahingoittavan käytöksen muuttumaan sellaiseksi, ettei kenenkään ei tarvitse pelätä satuttamista.
Näin harjoittelemme myötätuntoa ja empatiaa toisia kohtaan.

Haluamme olla yhdessä kanssanne turvaamassa lasten henkistä ja sosiaalista kehitystä. Jo lasten oikeuksien mukaan tehtävämme on yhdessä suojella lapsia kaikenlaiselta väkivallalta ja väkivallan näkemiseltä, myös pelimaailmassa. Vastuu tästä on meillä aikuisilla.
Haluamme korostaa kauniita ja hyviä käytöstapoja sekä hyvää kielenkäyttöä. Kenenkään ei myöskään ole kiva kuunnella rumaa puhetta. Haluamme, että kaikilla lapsilla olisi hyvä olla. Kenenkään ei tarvitsisi jännittää päiväkotiin tuloa eikä kukaan joutuisi oppimaan päiväkodista huonon käytöksen mallia, vaan voisivat kaikki oppia kaunista ja toisia huomioon ottavaa käyttäytymistä.

Meillä on käytössä useita erilaisia materiaaleja tunne- ja kaveritaitojen tukemiseen ja vahvistamiseen. Puutumme päivittäin tilanteisiin monin eri tavoin, unohtamatta vahvistaa kaunista ja hyvää, toiset huomioonottava käytöstä. Minkäänlaista satuttamista ei varhaiskasvatuksessa sallita.

Luodaan yhdessä lapsille turvallinen, levollinen, lapsille sopiva ja lasten kehitystä tukeva maailma. Siihen kuuluvat osana rajat ja tietysti paljon iloa ja rakkautta!
Haluamme huolehtia lapsistanne parhaalla mahdollisella tavalla.


T. Ojaniitun henkilökunta

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä