Ansökningar om att skäl som försämrar en examinands prestation i ett prov ska beaktas i studentexamen

Ansökningar om att skäl som försämrar en examinands prestation i ett prov ska beaktas i studentexamen

Sjukdom, funktionshinder och synnerligen svår livssituation, läs- och skrivsvårigheter samt bristfälliga färdigheter i undervisningsspråket hos examinander med främmande språk som modersmål kan på ansökan beaktas i studentexamen.

Innan examinanden börjar ansöka om specialarrangemang hos nämnden och skaffa de bilagor
som behövs, är det skäl för examinanden att diskutera de specialarrangemang som behövs
och genomförandet av dem med gymnasiets rektor. Om examinanden har en sjukdom eller
ett funktionshinder, befinner sig i en svår livssituation eller har en läs- och skrivsvårighet kan
examinanden också ansöka enbart om att skäl som försämrar prestationen i ett prov beaktas i
bedömningen.

Ansökan ska lämnas in till nämnden
• den 30 november för vårens examen och
• senast den 30 april för höstens examen.

TA KONTAKT MED REKTORN OCH SPECIALLÄRAREN I TID!

Läs mera här:
Hur skäl som försämrar en examinands prestation i ett prov beaktas i studentexamen (ylioppilastutkinto.fi)
Specialarrangemang (ylioppilastutkinto.fi)

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä