Lomakkeita

Ilmoitus uhka- ja/tai vaaratilanteesta koulussa

Uhka- ja vaaratilanne lomakkeen ohje:
- AINA kun koululla sattuu uhka- tai vaaratilanne (ns. läheltä piti tilanne) koulussa työskentelevä täyttää lomakkeen tapahtumasta
- Toimita huolellisesti täytetty lomake viivytyksettä REHTORILLE/APULAISJOHTAJALLE/apulaisrehtorille
- Rehtori käsittelee asian työntekijän (tai työyksikön) kanssa. Rehtori seuraa läheltä piti tapahtumia kokonaisuutena ja ottaa asian esille henkilöstön kanssa jos samankaltaisia tapahtumia toistuu usein.
- Rehtori toimittaa kopion palautetusta lomakkeesta työsuojelupäällikölle ja tiedottaa tapahtumista tarvittaessa myös hyvinvointijohtajaa.
- Kunnan tyhy-toimikunta käsittelee kaikki ilmoitukset yleisellä tasolla ja on tarvittaessa pohtimassa ratkaisuja tilanteisiin koulun väen kanssa.

Lisätietoja rehtoreilta.

17.3.2019/Vrpi Eronen