Osa-aikainen erityisopetus

Osa-aikainen erityisopetus

Osa-aikainen erityisopetus on yksi perusopetuksen tukimuodoista, jolla tuetaan koulun kaikkien oppilaiden oppimista ja kasvua.
Sen avulla pyritään ehkäisemään oppimiseen, sosiaaliseen vuorovaikutukseen tai kehitykseen liittyvien ongelmien kasvamista.

Jokaisella oppilaalla on oikeus saada osa-aikainen erityisopetuksen tukea. Osa-aikaista erityisopetusta annetaan kaikilla
kolmiportaisen tuen tasoilla - yleisessä, tehostetussa ja erityisessä tuessa. Oppitunneilla erityisopettaja toimii joko luokassa
samanaikaisopettajana
tai ohjaa oppilaita pienryhmässä.

Oppilaan tarvitsemaa tukea suunnitellaan yhdessä luokan- tai aineenopettajan ja oppilaan huoltajien kanssa. Tarvittaessa tehdään
yhteistyötä muiden asiantuntijoiden kanssa. Osa-aikainen erityisopettaja toimii myös koulun oppilashuoltotyöryhmässä vahvistaen
koko koulun hyvinvointiin liittyviä asioita.

Puheopetus
Erityisopettajalla on mahdollisuus antaa puheopetusta äännevirheiden korjaamiseen (yleisimmin R-äänne) ja puheen selkiyttämiseen.
Puheopetus toteutetaan viiden harjoittelukerran jaksona 1-2 kertaa vuodessa. Vaikeammissa puhehäiriöissä tehdään yhteistyötä
terveyskeskuksen puheterapian kanssa.

Erityisopettaja seuloo kaikkien esiopetusryhmän oppilaiden puheen selkeyden. Jos useampia äännevirheitä tai laajempia kielellisiä
vaikeuksia ilmenee, huoltajat ohjataan varaamaan neuvolan kautta ajan puheterapeutin puheterapia-arvioon. Erikseen sovitusti
erityisopettaja voi antaa esiopetuksen oppilaille puheopetusta yksittäisissä äännevirheissä. Jatkossa erityisopettaja seuraa oppilaiden
artikulaation selkiytymistä 1.-2. luokan aikana.

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä