Etäopetuksen tuki

Ota ensisijaisesti yhteyttä oman koulun tutoropettajaan.

Perusopetuksen tutoropettajat

TVT-ohjaaja/koordinaattori
Päivi Katainen 040 6207298

IT-tuki 014 2675230