Etäopetukseen valmistautuminen

Ohjeita etäopetukseen valmistautumiseen

Koulu

 • Toteutta kartoituksen, jossa selvitetään kotien laitetilanne ja nettiyhteyksien tarve poikkeuksellisien opetusjärjestelyiden aikana sekä kysytään suostumusta kodin tietoteknisten laitteiden käyttämiseen mahdollisen etäopetusjakson aikana.
 • Valitsee koulun ensisijaisen etäopetuksen työvälineen tai työvälineet. Sopikaa, että kaikki käyttävät perusasioihin samoja valittuja työvälineitä.
  • Tärkein yhteinen valinta on videokokousalusta ja digitaalinen oppimisympäristö, jossa voi jakaa ja palauttaa tehtäiä, esimerkiksi O365 Teams tai Google meet ja Classroom. 
  • Yhteinen työväline perusasioihin helpottaa esimerkiksi useaa ryhmää opettavien opettajan työtä, selkeyttää oppilaiden työskentelyä sekä auttaa huoltajia, joilla on useampi lapsi samassa koulussa. 
 • Sopii etukäteen, miten laitteiden jakaminen oppilaille tapahtuu, jos etäopetustilanne tulee eteen. Pohjana laitteiden jakamiselle on koulussa tehty kartoitus laitteiden ja nettiyhteyden tarpeelle. Tarkista Laukaan kunnan ohjeet koulun koneiden lainaamiseen,  erityisesti mitä tulee tehdä ennen kuin koneet luovutetaan oppilaalle. 

Opettaja
 • Varmista, että oppilaidesi tunnukset ja salasanat ovat oppilaiden tiedossa ja niillä osataan kirjautua ainakin oppilaitoksen valitsemiin tärkeimpiin palveluihin.
 • Huolehdi, että omaat seuraavat taidot:
  • Ajastetun kokouksen järjestäminen
  • Videoneuvottelun pitäminen
  • Näytön jakaminen videoneuvottelussa (myös oppilaan hyvä osata tämä taito)
  • Kahdenvälisten keskustelujen käyminen
  • Tehtävien jakaminen oppilaille
  • Tehtävien tarkistaminen ja palautteen antaminen
  • OneDriven/Driven käyttö
 • Harjoittele työvälineen käyttöä oppilaiden kanssa etukäteen.
  • Käytä koulun linjan mukaista pilvipalvelua myös lähiopetuksen tukena. 
  • Laukaassa on käytössä O365 -palvelu, mutta osa käyttää myös ja Google G Suite ja Peda.net -palvelua. Palveluista löytyy useita lähiopetukseen soveltuvia työvälineitä, vaikka videokokousta ei lähiopetuksessa usein tarvitakaan. Ohjeita niiden käyttöön löytyy Etäopetus​- ja Oppilaan digipassin Ohjeet​ -sivuilta
  • Työvälineiden käyttöä ei harjoitella pelkästään etäopetustilanteeseen varautumisen takia. Se on osa perusopetuksen opetussuunnitelman toteuttamista.
  • Oppilaiden kanssa tulisi harjoitella riittävästi tehtävien tekoa ja palauttamista sähköiseen oppimisympäristöön jo lähiopetuksessa, jotta se olisi tuttua mahdollisessa etäopetusjaksossa. 
  • Hyvänä apuna harjoittelussa on Oppilaan digipassi (vanha)​ ohjeineen.
 • Voit ottaa perusratkaisujen lisäksi käyttöön muitakin työvälineitä tarpeen mukaan. Niillä kannattaa olla harkittu käyttötarkoitus. Etäopetuksessa hyvänä lisänä toimivat usein opetusvideot, joiden käyttöä ei kannata väheksyä lähiopetuksessakaan. 
 • Pohdi, miten ensimmäinen etäopetuspäivä alkaa ja miten pidät yhteyttä oppilaisiin. Päivä voi alkaa esim. yhteisellä Teams -tapaamisella.
 • Pohdi, miten tavoitat ne oppilaat, jotka eivät ilmesty ”linjoille” sovittuna aikana. Esim. WhatsApp, Wilma viesti huoltajille tms.
 • Pohdi etukäteen, miten rytmität etäopetuspäivän ja -viikon. Esimerkiksi paljonko on opetusta videokokouksen avulla, paljonko on itsenäisiä tehtäviä, miten ja milloin tehtävät palautetaan, miten annat oppilaille henkilökohtaista ohjausta, miten arvioit jne. Ota huomioon oman koulusi ohjeet vuorovaikutteisesta etäopetuksesta.
 • Noudata arvioinnissa Laukaan kunnan ohjeita.
 • Sopikaa, miten ja millä välinein tuette tukea tarvitsevia oppilaita. 

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä