Koulun koneiden lainaaminen

Ohjeita koneiden lainaamiseen

Huoltajilta on lukuvuoden alussa tiedusteltu tarvetta tietotekniseen laitteiseen ja internetyhteyteen kotona mahdollisen poikkeuksellisen opetusjärjestelyn aikana. Koulun tulee järjestää kaikille tarvitseville laitteet ja internetyhteyden, koska laitteet, yhteydet ja materiaalit ovat perusopetuksen oppilaille maksuttomia. 

  • Laitteet luovutetaan vain huoltajan kuittausta vastaan.
  • Kuittaus pyydetään Laukaan kunnan kotiin vietävien tietoteknisten laitteiden käyttöehdot -lomakkeella. Alkuperäinen annetaan kotiin ja kopio säilytetään koululla. 
  • Ennen luovutusta oppilaan tulee kirjautua omilla tunnuksillaan luovutettavaan laitteeseen, jotta hän voi kirjautua siihen myös kotona. 
  • Jos Office 365 salasana vanhentuu etäopetuksen aikana, koulun laitteelle kirjaudutaan kuitenkin edelleen vanhalla salasanalla. Se ei vaihdu uuteen ennen kuin laitteella on kerran kirjauduttu Laukaan verkossa.
  • Lainatuista koneista on pidettävä listaa esimerkiksi oheisella "Lista lainatuista koneista" -lomakkeella.

Liitteet:

Lista lainatuista koneista
Kotiin vietävien tietoteknisten laitteiden käyttöehdot 2021-2022 - koneella täytettävä
Kotiin vietävien tietoteknisten laitteiden käyttöehdot 2021-2022 - käsintäytettävä

Sopimus oman laitteen käyttämisestä etäopetuksessa

Perusopetuslain 20 a §:n mukaan 1.8.2021-31.7.2022 mahdollisten poikkeuksellisien opetusjärjestelyiden aikana opetuksessa tarvittavat laitteet, yhteydet ja materiaalit ovat perusopetuksen oppilaille maksuttomia. Lähtökohtana on, että opetuksessa käytetään koulun laitteita, mutta myös oppilaan omaa laitetta voidaan käyttää osana opetusta. Alle 15-vuotiaan osalta huoltaja päättää, voiko lapsi käyttää mobiililaitettaan tai kotoa löytyviä laitteita etäopetuksessa. Viisitoista vuotta täyttänyt päättää lähtökohtaisesti itse, käyttääkö hän mobiililaitettaan etäopetuksessa. Opetuksen järjestäjä ei voi edellyttää, että huoltajat hankkivat oppilaille poikkeuksellisissa opetusjärjestelyissä tarvittavat laitteet, vaan omien laitteiden käytön on perustuttava suostumukseen. Opetuksen järjestäjä huolehtii jokaiselle niitä tarvitsevalle oppilaalle laitteet, yhteydet ja materiaalit.

Laukaan perusopetuksessa suostumusta oman laitteen käyttöön on kysytty lukuvuoden alussa tehdyllä kyselyllä, joka vanhempien on pitänyt täyttää jokaisesta lapsesta erikseen. 

Liitteenä olevaa mallisopimusta voidaan käyttää, mikäli vanhemmat eivät ole vastanneet kyselyyn tai asiaa halutaan kysyä erikseen vanhemmalta. 

Liitteet:

Sopimus oman laitteen käyttämisestä etäopetuksessa Laukaa 2021-2022 - käsin täytettävä
Sopimus oman laitteen käyttämisestä etäopetuksessa Laukaa 2021-2022 - koneella täytettävä

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä