Ohjeet oppilaalle kirjautumiseen O365-pilvipalveluun ja tehtävän palauttamiseen

Jaa vanhemmille paperiversiona tai Wilma linkkinä
Ohjeet linkittämiseen Wilma ja sähköposti -sivulla.