Leppäveden koulu

Koulutyö jatkuu torstaina 14.5. lukujärjestyksen mukaisesti. Myös iltapäivätoiminta jatkuu.


Kouluun ei tulla sairaana

Kenenkään lapsen tai aikuisen ei pidä tulla kouluun tai varhaiskasvatukseen, jos hänellä on mitään sairastumiseen viittaavia oireita. Jos lapsi sairastuu päivän aikana, oireinen lapsi siirretään välittömästi erilliseen tilaan odottamaan vanhempaa aikuisen valvonnassa. Aikuinen välttää lähikontaktia sairastuneeseen säilyttäen riittävän etäisyyden. Oireisten tulee olla yhteydessä omalle terveysasemalleen ja hakeutua sieltä saatujen ohjeiden mukaisesti koronavirustestiin.

Hygienia

Sekä lapset että aikuiset pesevät kätensä aina tullessaan kouluun, sekä ennen kotiinlähtöä. Lisäksi kädet pestään ennen ruokailua, aina ulkoa sisälle tullessa, sekä aina aivastamisen tai yskimisen jälkeen, tai kun kädet ovat näkyvästi likaiset. Kädet kuivataan kertakäyttöisiin paperisiin käsipyyhkeisiin.
Jos käsienpesumahdollisuutta ei ole, käytetään käsihuuhdetta. Käsihuuhdetta on helposti saatavilla. Lasten käsihuuhteen käyttö tapahtuu aikuisen valvonnassa.
Aivastamisen tai yskimisen yhteydessä suun eteen laitetaan kertakäyttönenäliina, joka laitetaan heti käytön jälkeen roska-astiaan. Jos nenäliinaa ei ole saatavilla, suojataan suu kyynärtaipeella. Kädet pestään tämän jälkeen. Maskien käyttöä ei suositella koulussa tai varhaiskasvatuksessa.
Jos tiedätte, että lapsenne on allerginen esim. siitepölylle ja voi siksi saada allergisia oireita, ilmoittakaa tästä opettajalle.

Välitunnit

Koulussa vältetään tilanteita, joissa ollaan suorassa kosketuksessa muiden kanssa. Välitunnit porrastetaan niin, että pihalla on kerrallaan hallittava määrä lapsia. Telineitä saa käyttää, mutta keinuissa saa olla vain yksi henkilö kerrallaan. Pallopelit on kielletty lähikontaktien minimoimiseksi. Kädet pestään aina välitunnilta luokkaan palatessa.
Vanhemmat
Vanhemmat eivät tule koulualueelle ja välttävät kontaktia toisiin aikuisiin. Välttämättömissä asioinneissa olkaa yhteydessä opettajaan, koulusihteeriin tai rehtoriin ja sopikaa tapaamisajankohta ja -paikka. Yhteydenpito huoltajiin hoidetaan Wilman, puhelimen tai verkkotapaamisten välityksellä.

Väljyys

Koulun tilaratkaisut toteutetaan niin, että oppilaat ovat mahdollisimman etäällä toisistaan koko päivän ajan. Tila- ja pulpettijärjestelyillä haetaan väljyyttä oppilaiden välille. Otetaan käyttöön vapaita tiloja ja luokkia. Opetusryhmät pidetään erillään toisistaan koko koulupäivän ajan.
Kouluun tultaessa siirrytään suoraan omaan luokkaan, eikä jäädä ulos odottelemaan koulun alkua.

Ruokailu

Kouluruokailu järjestetään oman luokan tai ryhmän kanssa. Ruokasalia käytetään porrastetusti niin, että kerralla on mahdollisimman vähän ruokailijoita. Vanhalla koululla syödään liikuntasalissa keittiöremontin vuoksi. Hygieniasta huolehditaan ruuanvalmistuksen ja -jakelun sekä syömisen aikana.

Siivous

Pyyhitään kosketuspinnat, kuten ovenkahvat, käsinojat, pulpetit ja pöydät, valokatkaisijat ja hanat vähintään päivittäin. Lisäksi luokkiin on tilattu liinoja sekä puhdistusainetta opettajien käyttöön.
Yhteiskäytössä olevien työvälineiden, kuten näppäimistöjen, tablettien tai askartelutarvikkeiden (sakset ym.) käyttöä vältetään. Kotona lainassa olevat laitteet kerätään torstaina 14.5. oppilailta ja puhdistetaan huolella.
Omia leluja ei tuoda kouluun.

Ohjaajat

Koulunkäynninohjaaja työskentelee siinä luokassa, jossa tarve on suurin. Ohjaaja ei vaihda ryhmää työpäivän aikana, jos mahdollista.

Opettajien kontaktit

Opettajanhuoneessa oleskelua minimoidaan. Opettajankokoukset pidetään etänä.

Kuljetukset

Koulukuljetukseen ovat oikeutettuja kaikki esi- ja perusopetuksen oppilaat, joille koulukuljetus on myönnetty lukuvuodeksi 2019 – 2020. Koulukuljetus pyritään toteuttamaan normaalien aikataulujen mukaisesti. Jos aikatauluun tulee muutoksia, muutoksista ilmoitetaan koulukohtaisesti.
Koulukuljetukseen saavuttaessa on huomioitava seuraavaa:
· Esiopetukseen ja kouluun ei saa tulla kipeänä.
· Kädet on kotoa lähtiessä pestävä huolellisesti tai desinfioitava.
· Koulukuljetusta odottaessa on vältettävä kontaktia muihin oppilaisiin.
· Kuljetuksessa pidettävä turvaväliä muihin oppilaisiin, jos mahdollista.
· Oppilaskuljetuksen ajoneuvot puhdistetaan liikennöitsijän toimesta aina kuljetuksen alkaessa ja päättyessä.
· Kädet on esiopetuksesta ja koulusta lähtiessä pestävä huolellisesti tai desinfioitava.
· Koulun pihalla kuljetusta odottaessa on vältettävä kontaktia muihin oppilaisiin.
· Kotiin saavuttua kädet on pestävä huolellisesti.

Englannin opetus

Englannin opettaja opettaa luokkia oppilaiden kotiluokissa tai antaa tehtävät luokanopettajalle. Opetusta voidaan antaa myös etänä toiseen luokkaan.

Erityisopetus

Erityisopettaja voi opettaa pieniä tuen tarpeessa olevia ryhmiä . Pyritään siihen, että sama oppilas on erityisopetuksessa koko koulupäivän ajan.

Liikuntatunnit

Liikuntatunnit pidetään ulkona. Vältetään välineiden käyttöä. Suositaan esim. pyöräilyä, retkeilyä, lenkkeilyä yms.

Vakuutukset etäopetuksen aikana

Ryhmätapaturmavakuutus

Poikkeustilanteen aikana, kun lähiopetus on viranomaismääräyksellä kielletty ja koulunkäynti /
opiskelu tapahtuu etänä (yleensä) kotona, on vakuutus voimassa, kun oppilas/opiskelija osallistuu
opetukseen ja/tai suorittaa opettajan hänelle antamia tai määräämiä ns. oppituntiin kuuluvia tehtäviä.
Pääsääntönä on, että vakuutuksen piiriin kuuluvia tehtäviä tehdään lukujärjestykseen merkityn mukaisina
ajankohtina, mutta mikäli tehtäviä tehdään muuna aikana, katsotaan vakuutuksen kuitenkin
olevan voimassa, kunhan kyseessä on etäopetukseen kuuluva tehtävä tai toiminta.

Vakuutus ei ole voimassa, kun oppilas/opiskelija suorittaa hänelle läksyksi tai muuksi kotitehtäväksi
osoitettuja tehtäviä eikä muutenkaan vapaa-ajaksi katsottavan toiminnan aikana.
Mahdollisen tapaturman satuttua vakuutuksenottajan on tehtävä tapaturmailmoitus ja vahvistettava,
että tapaturma on sattunut opetussuunnitelman mukaisessa toiminnassa.

Oppilaiden ja opiskelijoiden lakisääteinen vakuutus
Yksittäisenä vakuutusyhtiönä emme ota etukäteen kantaa siihen, miten opiskeluun liittyvissä työhön
rinnastettavissa olosuhteissa syntyneen vamman tai sairauden korvaamisesta annetun lain eli
ns. opiskelijatapaturmalain (460/2015) korvauspiiriin kuulumista tulkitaan esim. kotitalouteen liittyvien
tehtävien aikana etäopiskelussa. Mahdolliset tapaturmatapaukset ratkaistaan tapauskohtaisesti.
Mikäli asiasta annetaan etukäteen linjausta, se tapahtuu Tapaturma-asian korvauslautakunnan tai
Tapaturmavakuutuskeskuksen toimesta.

Leppäveden koulu, esikoulu, luokat 1-3 ja hallinto


Tiituspohjantie 50 C, 41310 LeppävesiUK 22102019.jpg


Rehtori Hannes Heinilä p.040 6341 620
Koulusihteeri Leena Kovanen p.050 5641 380
Opettajat (välituntisin) p.050 3495 851
Esiopetus Rauni Nätti p.0400 782 651
Erityisopettaja Pia Polo-Lahtinen p.050 3494 835
Keittiö Tiina Niskanen ja Hillevi Hintikka p.050 3153 426
Kouluterveydenhoitaja Maria Martimo p.050 3163 463
Kuraattori Kati Sipiläinen p.050 597 4140
Koulupsykologi Ulla Loukkaanhuhta p.050 4343 386 

Sähköpostiosoitteet:
etunimi.sukunimi@laukaa.fi

( maria.martimo@seututk.fi)

Leppäveden vanha koulu, luokat 4-6

Seppäläntie 22, 41310 Leppävesi

Apulaisrehtori Terhi Palomäki p.040 3514 123
Opettajat (välituntisin) p.040 8251 911
Erityisopettaja Jouni Toikkanen p.040 1931 747
Keittiö Eija Väisänen p.050 3153 421
Kouluterveydenhoitaja Päivi Rahikainen p.014 2678 519 (soittoaika klo 8-9)
Kuraattori Kati Sipiläinen p.050 597 4140
Koulupsykologi Ulla Loukkaanhuhta p.050 4343 386

sähköpostiosoitteet:
etunimi.sukunimi@laukaa.fi
(paivi.rahikainen@seututk.fi)

20190820_153335.jpg
20190820_153450.jpg

Koulun tapahtumat

Uuden tapahtuman luominen

Sulje

Olet luomassa tapahtumaa menneisyyteen.

Täytä vaaditut kentät.

Varoitus

Menetät kaikki syöttämäsi tiedot, jos suljet ikkunan

Viikko23

1 June 2020 Thursday
2 June 2020 Thursday
3 June 2020 Thursday
4 June 2020 Thursday
5 June 2020 Thursday
6 June 2020 Thursday
7 June 2020 Thursday

Viikko24

8 June 2020 Thursday
9 June 2020 Thursday
10 June 2020 Thursday
11 June 2020 Thursday
12 June 2020 Thursday
13 June 2020 Thursday
14 June 2020 Thursday

Viikko25

15 June 2020 Thursday
16 June 2020 Thursday
17 June 2020 Thursday
18 June 2020 Thursday
19 June 2020 Thursday
20 June 2020 Thursday
21 June 2020 Thursday

Viikko26

22 June 2020 Thursday
23 June 2020 Thursday
24 June 2020 Thursday
25 June 2020 Thursday
26 June 2020 Thursday
27 June 2020 Thursday
28 June 2020 Thursday

Viikko27

29 June 2020 Thursday
30 June 2020 Thursday
1 July 2020 Thursday
2 July 2020 Thursday
3 July 2020 Thursday
4 July 2020 Thursday
5 July 2020 Thursday
Ilmoittautuminen