Kuvaustermit

Termit selitettynä

Sommittelu: Tarkoittaa sitä, missä kohdin kuvassa on kuvatut asiat. Sommittelua/ asioiden suhdetta toisiinsa kannattaa pohtia. Jos kuvassa on esim. ihminen ja hänen takanaan puu, saattaa näyttää siltä, että puu kasvaa hänen päästään. IMG_3802.JPG

Kuvakoko: Esim. Erikoislähikuva (esim. silmä), lähikuva (kasvot ja vähän hartioita), puolikuva (ihminen näkyy navasta ylöspäin), kokokuva (henkilö näkyy kokonaan). Kuvakoko tarkoittaa siis sitä minkä verran kuvatusta kohteesta näytetään.

Rajaus: Kuvaaja päättää mitä kuvassa näkyy. Kuvasta voi siis rajata pois mitä siinä ei halua näkyvän (esim. roskapönttö). Samasta tilanteesta voi kuvata kaksi täysin erilaista kuvaa/videota rajausta muuttamalla.

Kuvakulma: Tarkoittaa sitä, mistä kuvataan. Kuvata voi yläkuvakulmasta, alakuvakulmasta, suoraan kohteen edestä, sivusta... Kuvakulmaa muuttamalla kuvan/videon tunnelma muuttuu todella paljon ja kohdekin näyttää usein erilaiselta kuvakulmasta riippuen.

Tarkennus: Useissa kameroissa on automaatti- ja manuaalitarkennus. Automaattisella tarkennuksella kamera säätää tarkennuksen automaattisesti. Manuaalilla tarkennuksen voi säätää itse esimerkiksi kuvan taka-alalle.

Kameran liikkeet: Kameran ei tarvitse olla aina paikoillaan videota kuvatessa. Voi tehdä esimerkiksi kamera-ajoja. Kameraa voi kääntää myös vaakasuunnassa (panorointi) tai pystysuunnassa (tilttaus).