Pelikasvatus

Pelikasvatus

Pelikasvatus on pelien ja niihin liittyvien ilmiöiden ymmärtämistä edistävää toimintaa, jonka kohderyhmänä on koko väestö. Pelikasvatuksen tavoitteena on pelilukutaidon ja positiivisen pelikulttuurin edistäminen ja peleihin liittyvien haittojen vähentäminen. Pelikasvatusta edistää Suomessa Pelikasvattajien verkosto, joka on kirjoittanut kattavan maksuttoman oppaan pelikasvatuksen tueksi.

Lähteenä pelikasvatus.fi

Pelikasvattajan käsikirja

Pelikasvatus

Pelipäivä