3 Henkilöstö

Henkilöstöjohtaminen, osaamisen kehittäminen ja työhyvinvointi

Ennakoivalla henkilöstösuunnittelulla tarkoitus on varmistaa, että henkilöstön osaaminen, määrä, rakenne ja sijoittelu kaupunkiorganisaation tehtäviin vastaavat määriteltyä palvelutasoa, ennakoituja palvelutarve- ja toimintatapamuutoksia.

Opetushenkilöstön sisäinen siirtohalukkuus tarkistetaan aina ennen kuin virka laitetaan avoimeen hakuun. Rekrytoinneissa korostetaan tiimiosaamista, tieto- ja viestintätekniikan pedagogista osaamista sekä kehittämis- ja kehittymishalukkuutta.

Pysyvät tehtävät täytetään toistaiseksi voimassa olevilla työsuhteilla. Sijaisuudet järjestetään perusopetuksen ohjeiden mukaan.

Kehitys- ja arviointikeskusteluissa käytetään KuntaHR-järjestelmää.

Henkilökohtaiset osaamisen kehittämisen suunnitelmat ja koko henkilöstön osaamisen kehittämisen suunnitelma päivitetään KuntaHR-järjestelmään. Täydennyskoulutuksen suunnittelussa otetaan huomioon henkilöstön osaamisen kehittämisen suunnitelmissa ja osaamiskartoituksissa esille tulleet tarpeet.

Rehtori vastaa työhyvinvointiin ja työsuojeluun liittyvien toimintamallien ja ohjeiden toimeenpanosta sekä aktiivisen aikaisen puuttumisen toimintamallin toteutumisesta.

Vuosittaiset työhyvinvointisuunnitelmat toimitetaan sähköpostilla työsuojeluvaltuutetulle. Työhyvinvointisuunnitelman mukaiset toimenpiteet kirjataan lukuvuosisuunnitelmaan. 

Lisätietoja:
perusopetuspäällikkö Taina Vainio 044 718 4018
perusopetuspäällikkö Mika Kuitunen 044 718 5151

Koulun toimenpiteet

Täydennyskoulutus ja henkilöstön osaamisen kehittäminen 

Koulullamme on tänä lukuvuonna kaksi luokanopettajaa, mikä asettaa haasteita kouluttautumisen vaatimille poissaoloille. Poissaolon ajaksi on välttämätöntä saada sijainen.

 • Opettajat, koulunkäynninohjaajat, koulusihteeri ja rehtori osallistuvat mahdollisuuksien mukaan ja ensisijaisesti paikallisen tason järjestämään ajankohtaiseen ja alueen opetushenkilöstölle suunnattuun täydennyskoulutukseen.
 • Täydennnyskoulutuksesta tiedotetaan joka kuukausi sähköpostilla.
 • Opettajat kouluttautuvat sekä oman kiinnostuksen että koulun tarpeiden edellyttämällä tavalla.
 • Mentorin tukea hyödynnetään TVT-suunnitelmien toteuttamiseen.
 • Opettajat tekevät Navisec-tietoturvakoulutuksen syyskuun loppuun mennessä.
 • Kehityskeskustelut käydään tänä lukuvuonna tarvittaessa.
 • TVT:n opetuskäytön edistämistä tehdään henkilöstön kesken.
Perehdyttäminen
 • Rehtori ja apulaisjohtaja vastaavat henkilöstön yleisestä perehdyttämisestä.
 • Käytössä on kaupungin perehdytysväline Intro.
Työhyvinvoinnin edistäminen
 • Työhyvinvointiparina toimivat Marjaana Paldanius, Anna-Liisa Pitkänen ja Sanna Matilainen
 • Työhyvinvointipari osallistuu mahdollisuuksien mukaan tarjottaviin koulutuksiin.
 • Työhyvinvointisuunnitelma päivitetään vuosittain.
 • TYHY -toimintaa pyritään järjestämään resurssien puitteissa, tavoitteena on järjestää yhteistä toimintaa Maaningan muiden koulujen kanssa.
Henkilöstön resurssointi
 • Tuntikehys on jaettu oppilasmäärän ja tarpeen mukaan.
 • Erityiskorvaukset (tva) jaetaan työtehtävien ja vastuualueiden mukaan kaupungin kohdistamisohjeistuksen mukaisesti.
 • Vastuutehtävät jaetaan elokuussa mahdollisimman tasapuolisesti.
 • Sijaisuuksissa noudatetaan kaupungin ohjeistuksia.
 • Tänä lukuvuonna pyritään hankkimaan sijainen aina toisen opettajan ollessa poissa eli alle kolmen päivän sijaisuuksia ei pyritä hoitamaan koulun sisäisillä järjestelyilla.
Ohjaajaresurssin jakaminen
 • Ohjaajaresurssi on kohdennetaan tasaisesti molemmille ryhmille. Kolme luokkatasoa samassa ryhmässä on omat haasteensa.
 • Ohjaajaresurssia kohdennetaan tarpeen mukaan uudelleen lukuvuoden aikana.

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä