Kiusaamisen vastainen toiminta

Kiusaamisen vastainen toiminta Länsi-Puijon koulussa

Kiusaaminen ja koulukiusaaminen 

Kiusaaminen on hetkellistä, toistuvaa tai pitkään jatkuvaa ja alistavaa fyysistä tai henkistä väkivaltaa.   

Koulukiusaamisesta on kyse silloin, kun yksi ja sama oppilas joutuu toistuvasti ja systemaattisesti toisten tahallisen toiminnan kohteeksi. Nimittely ja pilkkaaminen on kiusaamista, jos samaa oppilasta nimitellään uudestaan ja uudestaan. Töniminen ja lyöminen on kiusaamista, jos tönitään ja lyödään aina yhtä ja samaa oppilasta. Myös tahallinen systemaattinen ryhmästä pois sulkeminen on kiusaamista.  

 

Kiusaamisen ennaltaehkäiseminen 

Länsi-Puijon koulussa harjoitellaan tunne- ja vuorovaikutustaitoja osana oppitunteja läpi lukuvuoden. Vuorovaikutustaitojen harjoitteleminen tukee myös luokan ryhmäytymistä ja yhteishenkeä. Käytössä olevia materiaaleja ovat esimerkiksi Hyvää mieltä yhdessä -materiaali, Huomaa hyvä! -materiaali, Lions Quest, Hyvinvoinnin vuosikello ym. Tänä lukuvuonna Kuopion kaikilla kouluilla toisena monialaisena oppimiskokonaisuutena (MOK) on Hyvinvoiva minä. Siihen liittyen koulussamme käydään joka kuukausi kaikissa luokissa tunne- ja vuorovaikutustaitoja tukevaa materiaalia (mm. Rovaniemen hyvinvoinnin vuosikello). 

Koulussa on nollatoleranssi kiusaamiseen. Kaikkien koulun aikuisten velvollisuus on puuttua kiusaamistilanteisiin niitä havaitessaan sekä selvittää tilanteita. Välituntivalvonnoissa aikuisilla on keltaiset heijastinliivit, jotta lapset tunnistavat aikuiset ja voivat tarvittaessa pyytää apua. Aikuiset ohjaavat tarvittaessa löytämään myös leikkikaverin, jos sellaista ei ole.  

Yhteiset järjestyssäännöt ohjaavat hyviin käytöstapoihin sekä toisten huomioimiseen.  

 

Kiusaamiseen puuttuminen 

Oppilaita rohkaistaan kertomaan aikuiselle, mikäli kokevat tai näkevät kiusaamista. Oppilaiden kanssa harjoitellaan tunnistamaan kiusaamistilanteita ja erottamaan ne tilanteista, joissa ollaan vaikkapa vain eri mieltä. Jokaisen koulun aikuisen velvollisuus on puuttua kiusaamisen sitä havaitessaan tai mikäli oppilas tai huoltaja kertoo asiasta.  

 

Ohje huoltajille 

  • Jos epäilet, että lastasi on kiusattu, kannusta häntä kertomaan asiasta opettajalle.  
  • Ota aina yhteys lapsesi opettajaan, jos epäilet koulukiusaamista. Ota yhteyttä, vaikka lapsesi kieltäisikin.  
  • Jos lapsesi on kiusaava osapuoli, tee selväksi, että et hyväksy minkäänlaista kiusaamista.  

 

KaMu-tiimi (Kaikki mukaan) 

Luokanopettaja / aineenopettaja ohjaa asian KaMu-tiimille oman harkintansa mukaan, mikäli hän on jo selvittänyt samaa asiaa useita kertoja ja muutosta ei ole tapahtunut. Huoltajia tulee tiedottaa asiasta. KaMu-tiimi selvittää tilanteita, joissa kiusaaminen on ollut säännöllistä ja toistuvaa.   

Vaihe 1 

Luokanopettaja ottaa yhteyttä KaMu-tiimiin ja kirjaa itselleen ylös mitä on tapahtunut sekä jo tehdyt toimenpiteet.  

 

Vaihe 2 

KaMu-tiimi (aina 2 jäsentä) tapaa kaikki osapuolet yksitellen ja kirjaa ylös lasten näkemyksen tilanteesta.  

Kaikki asianosaiset kootaan yhteen, jolloin käydään läpi kokonaistilanne. Yhdessä keskustellen sovitaan toimenpiteistä. Sovitut asiat kirjataan ylös ja tilannetta seurataan. Uusi tapaaminen on yleensä viikon tai kahden päästä. Huoltajia tiedotetaan tapaamisesta ja sopimuksista.  

 

Vaihe 3 

Seurantatapaamisessa keskustellaan, onko sopimus pitänyt ja kiusaaminen loppunut. Mikäli kiusaaminen jatkuu edelleen, sovitaan uusi seurantatapaaminen tai kutsutaan huoltajat paikalle.  

 

Vaihe 4 

Tähän siirrytään vain, mikäli kiusaaminen jatkuu edelleen em. toimenpiteistä huolimatta.  

Vanhemmat pyydetään koululle keskustelemaan. Paikalla oppilaat, huoltajat sekä asiaa selvittäneet opettajat. Keskustelun tavoitteena on löytää keinot, joilla tilanne saadaan rauhoittumaan. Tukena on mahdollisuus käyttää myös oppilashuoltoryhmää.  

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä