Arkisto 2021

Arkisto opetusalan tutkimuksille (2021)

Väitöskirja: Vanhemmat ja opettajat lasten tunnetilojen tunnistajina

Tekijä: Erna Törmälehto, 2021
Linkki väitöskirjaan: Vanhemmat ja opettajat lasten tunnetilojen tunnistajina - Trepo (tuni.fi)
Linkki tiedotteeseen: Väitös: Vanhemmat ja opettajat ohitunnistavat lasten ahdistavaa oloa ja rauhattomuutta | Tampereen yliopisto (sttinfo.fi)
Väitöskirja tarkastettiin Tampereen yliopistossa 10.12.2021

Lasten ahdistava olo ja rauhattomuus jäivät sekä vanhemmilta että opettajilta selkeästi tunnistamatta. Vanhemmat tunnistivat hyvin lasten ulkopuolisuuden kokemusta ja myötätuntoisuutta. Opettajilta jäi tunnistamatta myös lasten myötätuntoisuus.

Väitöskirja: Välittävä kasvatus ja opetus peruskoulun yhdeksäsluokkalaisten kokemana

Tekijä: Hosio Maarit, 2021
Linkki väitöskirjaan: Välittävä kasvatus ja opetus peruskoulun yhdeksäsluokkalaisten kokemana - UTUPub
tai https://urn.fi/URN:ISBN:978-951-29-8683-5
Väitöskirja tarkastettiin Turun yliopistossa 3.12.2021.

Tutkimuksen tulosten mukaan välittävän opettaja–oppilas-suhteen perusta on toista huomioivissa kohtaamisistilanteissa ja luottamusta herättävissä henkilösuhteissa. Oppilaat korostavat, että välittävä suhde syntyy oppilasta huomioivassa ja hyvässä ilmapiirissä. Välittävää opettajan ja oppilaan välistä suhdetta kuvaavat kokemus tasapuolisesta, oikeudenmukaisesta ja oppilasta arvostavasta kohtelusta.

Väitöskirja: Voice Disorders, Stress, and Indoor Environmental Quality: A Cross-Sectional Study of Finnish Teachers

Tekijä: Hanna Vertanen-Greis, 2021
Linkki väitöskirjaan: https://bit.ly/38gWN8L
Väitöskirja tarkastettiin Turun yliopistossa 3.9.2021.

Äänihäiriöt ovat yleisiä opettajilla. Runsaan puhumisen lisäksi ääniongelmat liittyvät stressiin ja koulujen sisäympäristön puutteisiin. Niillä on yhteyttä myös alentuneeseen työkykyyn. Opettajien äänihäiriöiden, työhön liittyvän stressin ja sisäympäristön yhteisvaikutuksesta työkykyyn on kuitenkin vain vähän väestöpohjaista tietoa. MuM, FM Hanna Vertanen-Greisin väitöstyön tavoitteena oli tutkia äänihäiriöiden yleisyyttä työhön liittyvään stressiin ja koulujen sisäympäristön puutteisiin sekä niiden yhteyttä opettajien työkykyyn.

Väitöskirja: Bullying among Students with Reading Difficulties

Tekijä: Tiina Turunen, 2021
Linkki väitöskirjaan: Bullying among students with reading difficulties - UTUPub
Väitöskirja tarkastettiin Turun yliopistossa 13.8.2021.

Lukemisvaikeudet ovat yleisimpiä oppimisvaikeuksia. Ne näkyvät helposti koulussa, voivat aiheuttaa turhautumista ja niihin liittyy usein tunne-elämän, käyttäytymisen ja vuorovaikutuksen ongelmia, mutta niiden yhteyttä koulukiusaamiseen on tutkittu hyvin vähän. Tiedetään, että ne esiintyvät usein yhdessä kiusaamisen riskitekijöiden kuten sisään/ulospäin suuntautuvan oireilun kanssa. Lisäksi oppilaat, joilla on lukemisvaikeuksia, ovat haastattelututkimuksissa kertoneet kiusatuksi joutumisen kokemuksista ja yleisemmällä tasolla oppimisvaikeuksien on huomattu olevan yhteydessä kiusatuksi joutumiseen ja toisten kiusaamiseen.

Väitöskirja: Developing a Theory of Conceptual Contextualisation of Competence-based Education: A Qualitative Study of Multiliteracy in the Finnish Curriculum Framework, 2021

Tekijä: Lauri Palsa
Linkki väitöskirjaan: https://urn.fi/URN:ISBN:978-952-337-263-4 

KM Lauri Palsan Lapin yliopistossa 13.8.2021 tarkastetussa väitöskirjassa tarkastellaan osaamisperustaisuutta koulutuspolitiikan kehittämisessä. Lauri Palsan mukaan paikallinen näkökulma tulisi huomioida nykyistä paremmin osaamisperustaisessa opetuksessa. Palsan tutkimus lisää ymmärrystämme osaamisperustaisuudesta ja tarjoaa tukea opetussuunnitelman kehittämiseen sekä opetuksen suunnittelemiseen. Tiedote ja lisätietoja.


Pennanen M. et al: Tutkimus perusopetuksen tutoropettajatoiminnasta ja sen vaikutuksista, 2021

Koulutuksen tutkimuslaitos selvitti Opetushallituksen toimeksiannosta tutoropettajatoiminnan toteutumista ja sen vaikuttavuutta. Keskeisimpänä havaintoja olivat sekä opettajien, että opetuksen järjestäjien pääsääntöisesti myönteiset kokemukset toiminnasta ja toive tutoropettajatoiminnan jatkamisesta tulevaisuudessa. Tutkimuksen perusteella tärkeimmät kehittämisen kohteet ovat rahoituksen varmistaminen sekä opettajien, oppilaitosjohdon ja opetustoimen välisen yhteistyön parantaminen. Lisätietoja.

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä