Historia ja yhteiskuntaoppi

Arviointi

Miten arvioidaan?
- Kokeet, kokeita on yleensä 2-4 lukukaudessa.
- Tuntityöskentely: oppimiseen ja opetukseen keskittyminen, työrauhan antaminen muille, pyydettyjen tehtävien tekeminen, viittaaminen tehtävien ja läksyjen tarkistamisessa, aiheeseen liittyvien ja aihetta eteenpäin vievien lisäkysymysten esittäminen.
- Erilaiset isot työt; esimerkiksi esitelmät, esseet, parityöt, ryhmätyöt, sanomalehtikatsaukset.
- Kiinnostuksen osoittaminen, esimerkiksi tuntityöskentelyssä.
- Päättöarvioinnissa huomioidaan kehitys yläkouluaikana. Tosin reaaliaineiden oppiaines ei ole kumuloituvaa. Aiheet ja oppilaiden kiinnostus niihin vaihtelevat. Siksi esimerkiksi historian päättöarvioinnissa painotus on 8. luokan näytöissä, mutta 7. luokkaa ei voida täysin ohittaa. 

Mitä arvioidaan?
- Arvioinnin kohteet näkyvät muun muassa koekysymysten sisällössä ja isojen töiden tehtävänannoissa.
- Historian arvioitavia taitoja ovat syy-seuraus -suhteiden hallinta, ajantaju/kronologian ymmärtäminen, käsitteiden hallinta (eli sananselitys tehtävät), lähteiden tulkinta esimerkiksi kuvien tai aikalaistekstien kautta.
- Yhteiskuntaopissa arvioitavia taitoja ovat mm. yhteiskunnallisten käsitteiden hallinta, ihmisoikeuksien ja suomalaisen oikeusjärjestelmän ymmärtäminen, talouden perusteiden käsittäminen, yhteiskunnallisen päätöksenteon ymmärtäminen, yrittäjyyden ja työelämän hahmottaminen ja ajankohtaisen, yhteiskunnallisen tiedon hakemisen osaaminen sekä kriittisyys tietoja haettaessa.

Arvioinnin käytänteet

1. Koepäivä ja koealue ilmoitetaan sekä Wilmassa että oppitunnilla. 
2. Koe on oppitunnin mittainen.
- Tilanteen salliessa koetta voi jatkaa välitunnille opettajan luvalla.
- Koetilanteessa saa pyytää tarkennusta koekysymyksiin, merkittävää suullista apua ei koetilaisuudessa voi antaa.
- S2-oppilailla sekä tehostetun ja erityisen tuen piirissä olevilla oppilailla on mahdollisuus tehdä koe koulunkäynninohjaajan tai erityisopettajan kanssa, jos palaverissa on näin sovittu. Tällaisesta kokeesta on sovittava aina koekohtaisesti ennen koetta.
3. Jos oppilas on pois koulusta koepäivänä, ota aina yhteyttä opettajaan.
- koe tehdään sopimuksen mukaan joko seuraavalla oppitunnilla (mikäli valvontaresurssi riittä) tai seuraavassa rästikokeessa.
- koko koulun yhteinen rästikoetilaisuus on torstaisin klo: 15.00. 
- tekemättä jääneestä kokeesta tulee arvosana 4. Kun koe on tehty, arvosana muutetaan tulosten mukaiseksi.
4. Kokeet voidaan palauttaa oppilaille vasta kun kaikki ovat tehneet kokeen. Koenumerot tulevat Wilmaan näkyville.
5. Koe, josta saatu arvosana on alle 5- on hylätty. 
 - Hylätty koe tulee täydentää. Täydentäminen tehdään esimerkiksi kirjan kanssa koulussa, rästikokeessa tai koulunkäynninohjaajan kanssa opettajan ohjeiden mukaan.
- Jatkuvat täydennetyt neloset ilman tuntityöskentelyä ei riitä hyväksyttyyn suoritukseen.
- Jos oppiaineesta on riski saada todistusnumeroksi nelonen/hylätty, kotiin lähetetään asiasta viesti. Viestin jälkeen on aikaa antaa lisänäyttöjä hyväksyttävään (5) suoritukseen.

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä