2. luokka

23.6. Oppimisen tavoitteet ja sisällöt 2. luokalla

TAVOITTEET

SISÄLLÖT

KUNTAKOHTAISET LISÄYKSET

T5 Ohjata oppilasta tunnistamaan kokemiensa arkipäiväisten tilanteiden syitä ja seurauksia sekä eettisiä ulottuvuuksia

S1 Kasvaminen hyvään elämään: Harjoitetaan keskustelutaitoja opettelemalla kuuntelemaan toisia kunnioittavasti ja harjoittelemalla selkeää itseilmaisua.

Elämänkatsomustiedon ryhmässä toimiminen

Ihmisenä kasvaminen

Kiitos, anteeksi, ole hyvä

T3 Ohjata oppilasta arvostamaan omaa ja muiden ajattelua

S1 Kasvaminen hyvään elämään: Pohditaan yhdessä hyvän, oikean ja väärän merkityksiä ja niiden erottamista sekä ihmisen hyvyyttä.

Kaverisuhteet koulussa ja kotona:

luottamus, rehellisyys, reiluus

T1 Ohjata oppilasta kuuntelemaan toisten oppilaiden mielipiteitä ja ajattelua

S2 Erilaisia elämäntapoja: Pohditaan kysymystä ”Kuka minä olen?” sekä erilaisia tapoja elää ja ajatella.

Mitä on suvaitsevaisuus?

Etiikan perusteita: oma ajattelu, oma mielipide

T4 Edistää oppilaan taitoa tehdä kysymyksiä ja esittää perusteltuja väitteitä

T7 Opastaa oppilasta tuntemaan lähiympäristön tapakulttuureja

S2 Erilaisia elämäntapoja: Pohditaan kysymystä ”Kuka minä olen?” sekä erilaisia tapoja elää ja ajatella.

Tutkitaan erilaisia elämäntapoja liittyen erityisesti oppilaan omaan koti- ja kulttuuritaustaan.

Eri kulttuureista tulleiden lasten tapoihin ja juhliin perehtymistä

Uskonnoton tapakulttuuri

Näkyvä ja näkymätön erilaisuus

T9 Ohjata oppilasta kunnioittamaan ja arvostamaan omaa ympäristöään ja luontoa

S4 Luonto ja kestävä tulevaisuus: Tutkitaan erilaisia elämänmuotoja maapallolla pohtien samalla elämän rajallisuutta.

Perehdytään kertomuksiin maailman synnystä.

Tutkitaan oppilaan omaa lähiympäristöä ja tarkastellaan omien valintojen ja toiminnan vaikutusta siihen.

Etsitään luontoon liittyviä merkityksellisiä kokemuksia.

Luonnonsuojeluun tutustuminen

Elävä - eloton

Omat valinnat ja vaikuttaminen

Elämän synty ja kehitys, aikakäsitys eri kulttuureissa

Lähiluonto

T2 Rohkaista oppilasta ilmaisemaan omaa ajatteluaan ja tunteitaan eri tavoin

S2 Erilaisia elämäntapoja: Tutkitaan erilaisia elämäntapoja liittyen erityisesti oppilaan omaan koti- ja kulttuuritaustaan.

Maailman lasten elämää

Ilon ja surun juhlat

Riitit ja rituaalit eri kulttuureissa

T4 Edistää oppilaan taitoa tehdä kysymyksiä ja esittää perusteltuja väitteitä

S2 Erilaisia elämäntapoja: Pohditaan kysymystä ”Kuka minä olen?” sekä erilaisia tapoja elää ja ajatella.

Ajatteleva ihminen

Etiikan ja filosofian perusteita

T6 Rohkaista oppilasta pohtimaan oikean ja väärän eroa sekä hyvyyttä

S1 Kasvaminen hyvään elämään: Pohditaan yhdessä hyvän, oikean ja väärän merkityksiä ja niiden erottamista sekä ihmisen hyvyyttä.

Satujen moraalisten opetusten tarkastelua

Omatunto: oikea ja väärä

T7 opastaa oppilasta tuntemaan lähiympäristön tapakulttuureja

S2 Erilaisia elämäntapoja: Pohditaan kysymystä ”Kuka minä olen?” sekä erilaisia tapoja elää ja ajatella. Tutkitaan erilaisia elämäntapoja liittyen erityisesti oppilaan omaan koti- ja kulttuuritaustaan.

Monikulttuurinen Suomi

Suvaitsevaisuus ja syrjintä

T8 Ohjata oppilasta ymmärtämään ihmisten yhteiselämän perusteita

S3 Yhteiselämän perusteita: Tutustutaan alustavasti lapsen oikeuksiin ja lapsen asemaan erilaisissa yhteisöissä.

S4 Luonto ja kestävä tulevaisuus: Tutkitaan erilaisia

elämänmuotoja maapallolla pohtien samalla elämän rajallisuutta.

Tutkitaan oppilaan omaa lähiympäristöä ja tarkastellaan omien valintojen ja toiminnan vaikutusta siihen.

Oikeus

velvollisuus

Oikeudenmukaisuus

Ihmisen vastuu luonnosta: kierrätys

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä