1. luokka

23.5. Oppimisen tavoitteet ja sisällöt 1. luokalla

TAVOITTEET

SISÄLLÖT

KUNTAKOHTAISET LISÄYKSET

T1 Ohjata oppilasta kuuntelemaan toisten oppilaiden mielipiteitä ja ajattelua

S1 Kasvaminen hyvään elämään: Harjoitetaan keskustelutaitoja opettelemalla kuuntelemaan toisia kunnioittavasti ja harjoittelemalla selkeää itseilmaisua.

Eskarilaisesta koululaiseksi oman elämänvaiheen pohdintaa

Leikit ja ryhmässä toimiminen

T2 Rohkaista oppilasta ilmaisemaan omaa ajatteluaan ja tunteitaan eri tavoin

S2 Erilaisia elämäntapoja: Pohditaan kysymystä ”Kuka minä olen?” sekä erilaisia tapoja elää ja ajatella.

Minä olen ainutlaatuinen

T7 opastaa oppilasta tuntemaan lähiympäristön tapakulttuureja

S2 Erilaisia elämäntapoja:. Tutkitaan erilaisia elämäntapoja liittyen erityisesti oppilaan omaan koti- ja kulttuuritaustaan.

Minun perheeni

T6 Rohkaista oppilasta pohtimaan oikean ja väärän eroa sekä hyvyyttä

S3 Yhteiselämän perusteita: Perehdytään ihmisten yhteiselämän perusteisiin tutkimalla esimerkiksi säännön, luottamuksen, rehellisyyden ja reiluuden merkityksiä erilaisissa oppilaan elämään liittyvissä arkipäivän tilanteissa ja ympäristöissä.

Ystävyys ja kaveruus

T8 Ohjata oppilasta ymmärtämään ihmisten yhteiselämän perusteita

S3 Yhteiselämän perusteita: Perehdytään ihmisten yhteiselämän perusteisiin tutkimalla esimerkiksi säännön, luottamuksen, rehellisyyden ja reiluuden merkityksiä erilaisissa oppilaan elämään liittyvissä arkipäivän tilanteissa ja ympäristöissä.

Oikean ja väärän erottaminen arkipäivän tilanteissa

T3 Ohjata oppilasta arvostamaan omaa ja muiden ajattelua

S1 Kasvaminen hyvään elämään: Harjoitetaan keskustelutaitoja opettelemalla kuuntelemaan toisia kunnioittavasti ja harjoittelemalla selkeää itseilmaisua.

Pohditaan yhdessä hyvän, oikean ja väärän merkityksiä ja niiden erottamista sekä ihmisen hyvyyttä.

Tutkitaan ystävyyden sisältöä ja merkitystä lasten elämässä.

Riita ja sovinto

Toisen ihmisen kohtaaminen arkipäivän tilanteissa

Ystävyys ja yhteispeli

T5 Ohjata oppilasta tunnistamaan kokemiensa arkipäiväisten tilanteiden syitä ja seurauksia sekä eettisiä ulottuvuuksia

S3 Yhteiselämän perusteita: Perehdytään ihmisten yhteiselämän perusteisiin tutkimalla esimerkiksi säännön, luottamuksen, rehellisyyden ja reiluuden merkityksiä erilaisissa oppilaan elämään liittyvissä arkipäivän tilanteissa ja ympäristöissä.

Oikeudet ja velvollisuudet kotona ja koulussa

Ihmiselämän yhteiselämän perusteiden tutkimista

Säännöt ja sopimukset kotona ja koulussa

T8 Ohjata oppilasta ymmärtämään ihmisten yhteiselämän perusteita

S3 Yhteiselämän perusteita: Tutustutaan alustavasti lapsen oikeuksiin ja lapsen asemaan erilaisissa yhteisöissä.

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä