Miten toimimme?

Lukioiden toimintajärjestelmä

Toiminnan sanallinen kuvaus, dokumentit, prosessikuvaukset ja arviointitiedot muodostavat yhdessä lukioiden toimintajärjestelmän. Toimintajärjestelmä on kokonaisvaltainen kehittämisen työväline, jonka avulla suunnitellaan, ohjataan, arvioidaan ja kehitetään toimintaa.