Poissaolot

Poissaolot

 

 

Jos oppilaan poissaolo jatkuu yli kolme päivää on huoltaja velvollinen viimeistään kolmantena päivänä ilmoittamaan poissaolosta luokanvalvojalle joko puhelimitse tai kirjallisesti.

Luokanvalvoja myöntää luvan 1-5 päivän poissaoloon ja merkitsee poissaolon Wilmaan. Anomuksen voi tehdä Wilma-viestillä tai kansliasta saatavalla lomakkeella.